Website Privacy Beleid 

Wij bij Crown respecteren en waarderen uw privacy. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen zeer ernstig. Dit beleid licht toe hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, delen, gebruiken en beschermen wanneer u onze websites bezoekt of wanneer u zich registreert voor de diensten die wij aanbieden via onze website.

1. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij en waarom?

1.1 In het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder ons persoonlijke informatie, zoals uw naam en contactgegevens, te geven. 

1.2 Wanneer u onze websites bezoekt, zullen onze webservers tijdelijk technische details opslaan, inclusief het IP-adres van uw computer of toestel of het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt om onze websites voor u toegankelijk te maken. Wanneer u onze website bezoekt via een mobiel toestel, is het mogelijk dat wij gegevens verzamelen, zoals unieke identificatiegegevens van uw  mobiel toestel, uw schermresolutie en andere instellingen van uw toestel. 

1.3 Wij maken eveneens gebruik van Cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze activiteiten te evalueren en bij te schaven. Voor meer informatie over onze Cookies verwijzen wij naar Sectie 3 hieronder, genaamd “Wat zijn Cookies en waarvoor worden Cookies gebruikt?”.

1.4 Wanneer u zich inschrijft voor één van onze diensten, kunnen wij volgende informatie van u verzamelen: uw naam, uw contactgegevens inclusief uw e-mailadres en telefoonnummer, details inzake de vennootschap waarvoor u werkt, de gebruikersnaam die u koos en uw paswoord. Wanneer u onze diensten gebruikt na in te loggen, zullen wij gegevens verzamelen omtrent uw gebruik van onze diensten. 

2. Welke informatie delen wij, met wie en waarom?

2.1 Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG maakt deel uit van de Crown Group. Om u onze diensten te kunnen verlenen, kan uw persoonlijke informatie worden gedeeld met andere vennootschappen die deel uitmaken van de Crown Group, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (m.a.w. alle landen van de Europese Unie, evenals Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Wij trachten uw persoonlijke gegevens te beveiligen en zullen ervoor instaan dat ze op elk moment adequaat beschermd zijn. 

2.2 Wanneer wij beroep doen op derden om diensten aan ons te leveren inzake bijvoorbeeld IT die persoonlijke informatie kunnen beïnvloeden, zullen wij dit slechts doen na de voorafgaande sluiting van een gegevensverwerkingsovereenkomst die onze dienstverleners verbindt volgens de strikte vereisten inzake gegevensbescherming onder Duits recht. In dat geval blijven wij verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke informatie en zullen wij ervoor instaan dat onze dienstverlener aan alle vereisten inzake gegevensbescherming voldoet. 

2.3 Indien u een verzoek indient inzake onze producten of brochures, kunnen wij uw contactgegevens en het verzoek dat u indiende overmaken aan onze plaatselijke verdelers om hen in staat te stellen uw verzoek te behandelen en u de verzochte informatie over te maken. 

2.4 Wij zullen persoonlijke informatie enkel publiek maken indien wij hiertoe verzocht worden door de wet of op basis van een administratief of gerechtelijk bevel. 

2.5 Buiten deze omstandigheden, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet delen, tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben gevraagd.

3. Wat zijn Cookies en waarvoor worden Cookies gebruikt?

Onze websites maken gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine, vaak versleutelde tekstbestanden in browser directories. Wij gebruiken Cookies om u te helpen efficiënt te navigeren op uw website en bepaalde functies uit te voeren. Cookies verzamelen informatie en technische details inzake uw gebruik van onze website zoals de pagina’s die u bezocht, de keuzes die u maakte in de menu’s, specifieke informatie die u ingaf in formulieren en de tijd en datum van uw bezoek aan onze website.

Er bestaan drie soorten Cookies: Sessie Cookies, Permanente Cookies en Derden Cookies. 

3.1 De meeste Cookies die worden gebruikt door onze websites zijn Sessie Cookies. Sessie Cookies laten onze websites toe de acties van de gebruiker gedurende de sessie te verbinden. Zij worden gebruikt voor een waaier aan doelen zoals het herinneren van uw taalinstellingen. Sessie Cookies verlopen na de sessie en worden niet bewaard voor een langere termijn. Wij gebruiken Sessie Cookies om ons te helpen de veiligheid te behouden en om uw gegevens te verifiëren terwijl u onze websites gebruikt en daarbij navigeert van pagina tot pagina, wat u toelaat om niet steeds opnieuw uw gegevens te moeten ingeven telkens u een nieuwe pagina bezoekt.

3.2 Persistente Cookies worden bewaard op het toestel van de gebruiker tussen browsersessies door, hetgeen ervoor zorgt dat de voorkeuren of acties van de gebruiker worden bewaard voor al onze websites. Wij gebruiken Persistente Cookies meer in het bijzonder om uw voorkeuren en keuzes tijdens het gebruik van onze websites te bewaren, zodat u uw gegevens niet meermaals moet ingeven, om te onthouden hoe u uw gebruik van onze websites heeft aangepast en om anonieme verzamelde informatie voor statistische en evaluatiedoeleinden te bekomen om ons te helpen begrijpen hoe gebruikers de website gebruiken en ons te helpen de structuur van onze website te verbeteren.

3.3 Onze websites gebruiken eveneens Google Analytics, wat een internet analysehulpprogramma is dat wordt aangeboden door Google Inc., dat gedetailleerde statistieken genereert over het verkeer van een website en de bronnen van het verkeer. Wij gebruiken Google Analytics voor statistische redenen, bvb. om te meten hoeveel gebruikers hebben geklikt op een bepaalde productinformatie. Google Analytics gebruikt Cookies om informatie te bekomen omtrent uw gebruik van onze website, inclusief uw IP-adres. Daar uw IP-adres een individueel element uitmaakt dat u zou kunnen identificeren, hebben wij een specifieke code geïmplementeerd waarmee uw IP-adres slechts wordt opgenomen in een verkorte en geanonimiseerde vorm. Google zal dus niet in staat zijn u te identificeren via het IP-adres dat van u wordt bekomen door het gebruik van deze website. De informatie verzameld door deze Cookie zal worden overgemaakt aan Google Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. 

U kunt een opt-out doen van Google Analytics via volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

3.5 De meeste browsers zijn initieel ingesteld tot het accepteren van Cookies. U heeft echter de mogelijkheid om Cookies te blokkeren indien gewenst, meestal door de wijziging van uw internet software navigatie-instellingen. Het is eveneens mogelijk uw navigatie-instellingen te configureren om specifieke cookies te kunnen aanvaarden of om u te verwittigen telkens een nieuwe Cookie zich op uw computer gaat installeren, waardoor u in staat bent te beslissen deze Cookie te aanvaarden of te weigeren. Om uw gebruik van Cookies te beheren, zijn er meerdere middelen beschikbaar, zoals de ‘Help’ sectie op uw browser. U kunt eveneens de opgeslagen gegevens blokkeren of verwijderen die worden gebruikt door technologie gelijkaardig aan cookies, zoals Local Shared Objects of Flash Cookies, door het beheren van de “add-on settings” van uw browser of door de website van de fabrikant te bezoeken. Aangezien onze Cookies u toegang verlenen tot sommige functies van onze website, adviseren wij u de Cookies toe te staan. Indien u Cookies blokkeert, kan dit inhouden dat u een beperkte functionaliteit ondervindt of dat u de website in het geheel niet zal kunnen gebruiken.

Voor meer informatie over Cookies, verwijzen wij naar de website: http://www.allaboutcookies.org/ 

4. Wat zijn mijn rechten onder dit Beleid?

4.1 U mag de toegang tot en de verwijdering of blokkering van de persoonlijke informatie die wij over u bezitten vragen. Gelieve contact op te nemen met intrekken@crown.com om zulk verzoek te doen. 

4.2 Uw informatie actueel houden is voor ons zeer belangrijk. Gelieve het ons daarom te laten weten indien sommige van uw persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens, gewijzigd zijn. Wij zullen de informatie die wij hebben over u dan actualiseren.

kundendaten@crown.com.

4.3 U kunt zich uitschrijven van marketing. Indien u zich heeft geregistreerd voor één van onze marketingdiensten, zoals de regelmatige nieuwsbrieven, kunt u zich uitschrijven van marketing door een e-mail te verzenden naar intrekken@crown.com of door te klikken op de link om uit te schrijven die wordt voorzien in de voetnoot van elke nieuwsbrief. 

5. Hoe zit het met de beveiliging van gegevens?

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie op elk moment veilig wordt beschermd. Deze maatregelen zijn onderhevig aan regelmatige herzieningen en zijn aangepast aan de veiligheidsvoorschriften. 

6. Andere websites

Dit Beleid is niet van toepassing op websites die niet door Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG worden voorzien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken inzake gegevensbescherming van andere websites. Indien u een link volgt naar een andere website of anderszins een andere website bezoekt, raden wij u aan het privacybeleid vermeld op een dergelijke website te consulteren. 

7. Actualisering van dit Beleid

Wij zullen dit Beleid regelmatig herzien en het actualiseren wanneer nodig. Wij zullen dergelijke wijzigingen op de website vermelden. 

8. Wie kan ik contacteren indien ik vragen heb?

Indien u verdere vragen hebt, nodigen wij u uit contact op te nemen met: info@crown.com

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Philipp-Hauck-Straße 12
D-85622 Feldkirchen
Duitsland
Tel: +49 (0)89 93 002-0
Fax: +49 (0)89 93 002-133

 

Laatst herzien: December 2016