Website Privacy Beleid

Stand: mei 2018

 

Wij bij Crown respecteren en waarderen uw privacy. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen zeer ernstig. Dit beleid licht toe hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, delen, gebruiken en beschermen wanneer u onze websites bezoekt of wanneer u zich registreert voor de diensten die wij aanbieden via onze website.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke vestiging is:

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Philipp-Hauck-Strasse 12
85622 Feldkirchen, Bondsrepubliek Duitsland
Tel: (0049) 89/93 002-0

Onze functionarissen voor gegevensbescherming kunt u bereiken via dit e-mailadres:
EU-DataProtection@crown.com

 

2. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij en waarom?

2.1 In het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder ons persoonlijke informatie, zoals uw naam en contactgegevens, te geven.

2.2 Wanneer u onze websites bezoekt, zullen onze webservers tijdelijk technische details opslaan, inclusief het IP-adres van uw computer of toestel of het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt om onze websites voor u toegankelijk te maken. Wanneer u onze website bezoekt via een mobiel toestel, is het mogelijk dat wij gegevens verzamelen, zoals unieke identificatiegegevens van uw mobiel toestel, uw schermresolutie en andere instellingen van uw toestel.

2.3 Wij maken eveneens gebruik van Cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze activiteiten te evalueren en bij te schaven. Voor meer informatie over onze Cookies verwijzen wij naar Sectie 4 hieronder, genaamd “Wat zijn Cookies en waarvoor worden Cookies gebruikt?”.

2.4 Als u ons via ons contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het contactformulier inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens bij ons opgeslagen en verwerkt met het doel om de aanvraag te verwerken en voor het geval er nog vragen zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw aanvraag te kunnen verwerken en beantwoorden (art. 6 lid 1 onder b) AVG). Bovendien gebruiken wij uw contactgegevens om u over onze producten, diensten en evenementen op de hoogte te houden. Dit doen wij echter alleen als u ons in verband met uw aanvraag via het contactformulier uw toestemming daarvoor heeft gegeven.

2.5 Wanneer u zich inschrijft voor één van onze diensten, kunnen wij volgende informatie van u verzamelen: uw naam, uw contactgegevens inclusief uw e-mailadres en telefoonnummer, details inzake de vennootschap waarvoor u werkt, de gebruikersnaam die u koos en uw paswoord. Wanneer u onze diensten gebruikt na in te loggen, zullen wij gegevens verzamelen omtrent uw gebruik van onze diensten. De verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband is voor het uitvoeren van onze aangeboden diensten vereist (art. 6 lid 1 onder b) AVG).

 

3. Welke informatie delen wij, met wie en waarom?

3.1 Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG maakt deel uit van de Crown Group met hoofdkantoor in New Bremen, Ohio, Verenigde Staten. Om u onze diensten te kunnen verlenen, kan uw persoonlijke informatie worden gedeeld met andere vennootschappen die deel uitmaken van de Crown Group, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (m.a.w. alle landen van de Europese Unie, evenals Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). De doorgifte en verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om u onze diensten ter beschikking te stellen (art. 6 lid 1 b) AVG).

Als wij uw persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven zonder passend niveau van beveiliging, trachten wij uw persoonlijke gegevens te beveiligen en zullen ervoor instaan dat ze op elk moment adequaat beschermd zijn, vooral door het afsluiten van door toezichthoudende autoriteiten aangenomen standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Een kopie van de door ons geïmplementeerde passende en redelijke waarborgen kunt u hier vinden.

3.2 Wanneer wij beroep doen op derden om diensten aan ons te leveren inzake bijvoorbeeld IT die persoonlijke informatie kunnen beïnvloeden, zullen wij dit slechts doen na de voorafgaande sluiting van een gegevensverwerkingsovereenkomst die onze dienstverleners verbindt volgens de strikte vereisten inzake gegevensbescherming binnen de Europese Unie.

3.3 Indien u een verzoek indient inzake onze producten of brochures, kunnen wij uw contactgegevens en het verzoek dat u indiende overmaken aan onze plaatselijke verdelers om hen in staat te stellen uw verzoek te behandelen en u de verzochte informatie over te maken. In het doorgeven van uw persoonsgegevens aan onze distributeurs hebben wij een gerechtvaardigd belang, om zo goed mogelijk aan uw verzoeken te kunnen voldoen (art. 6 lid 1 onder f) AVG).

3.4 Wij zullen persoonlijke informatie enkel publiek maken indien wij hiertoe verzocht worden door de wet of op basis van een administratief of gerechtelijk bevel (art.6 lid 1 onder c) AVG).

3.5 Buiten deze omstandigheden, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet delen, tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben gevraagd. De grondslag daarvoor is uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a) AVG).

 

4. Wat zijn Cookies en waarvoor worden Cookies gebruikt?

Onze websites maken gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine, vaak versleutelde tekstbestanden in browser directories. Wij gebruiken Cookies om u te helpen efficiënt te navigeren op uw website en bepaalde functies uit te voeren. Cookies verzamelen informatie en technische details inzake uw gebruik van onze website zoals de pagina’s die u bezocht, de keuzes die u maakte in de menu’s, specifieke informatie die u ingaf in formulieren en de tijd en datum van uw bezoek aan onze website.

Er bestaan drie soorten Cookies: Sessie Cookies, Permanente Cookies en Derden Cookies.

4.1 De meeste Cookies die worden gebruikt door onze websites zijn Sessie Cookies. Sessie Cookies laten onze websites toe de acties van de gebruiker gedurende de sessie te verbinden. Zij worden gebruikt voor een waaier aan doelen zoals het herinneren van uw taalinstellingen. Sessie Cookies verlopen na de sessie en worden niet bewaard voor een langere termijn. Wij gebruiken Sessie Cookies om ons te helpen de veiligheid te behouden en om uw gegevens te verifiëren terwijl u onze websites gebruikt en daarbij navigeert van pagina tot pagina, wat u toelaat om niet steeds opnieuw uw gegevens te moeten ingeven telkens u een nieuwe pagina bezoekt.

4.2 Persistente Cookies worden bewaard op het toestel van de gebruiker tussen browsersessies door, hetgeen ervoor zorgt dat de voorkeuren of acties van de gebruiker worden bewaard voor al onze websites. Wij gebruiken Persistente Cookies meer in het bijzonder om uw voorkeuren en keuzes tijdens het gebruik van onze websites te bewaren, zodat u uw gegevens niet meermaals moet ingeven, om te onthouden hoe u uw gebruik van onze websites heeft aangepast en om anonieme verzamelde informatie voor statistische en evaluatiedoeleinden te bekomen om ons te helpen begrijpen hoe gebruikers de website gebruiken en ons te helpen de structuur van onze website te verbeteren.

4.3 Onze websites gebruiken eveneens Google Analytics, wat een internet analysehulpprogramma is dat wordt aangeboden door Google Inc., dat gedetailleerde statistieken genereert over het verkeer van een website en de bronnen van het verkeer. Wij gebruiken Google Analytics voor statistische redenen, bvb. om te meten hoeveel gebruikers hebben geklikt op een bepaalde productinformatie. Google Analytics gebruikt Cookies om informatie te bekomen omtrent uw gebruik van onze website, inclusief uw IP-adres. Daar uw IP-adres een individueel element uitmaakt dat u zou kunnen identificeren, hebben wij een specifieke code geïmplementeerd waarmee uw IP-adres slechts wordt opgenomen in een verkorte en geanonimiseerde vorm. Google zal dus niet in staat zijn u te identificeren via het IP-adres dat van u wordt bekomen door het gebruik van deze website. De informatie verzameld door deze Cookie zal worden overgemaakt aan Google Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens door gebruik van Analyse-cookies is art. 6 lid 1 onder f) AVG. Het doorgeven van persoonsgegevens naar de VS vindt plaats in overeenstemming met het EU-U.S. Privacy Shield conform art. 45 lid 1 AVG, waaraan Google zich heeft onderworpen.

U kunt een opt-out doen van Google Analytics via volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

4.4 De meeste browsers zijn initieel ingesteld tot het accepteren van Cookies. U heeft echter de mogelijkheid om Cookies te blokkeren indien gewenst, meestal door de wijziging van uw internet software navigatie-instellingen. Het is eveneens mogelijk uw navigatie-instellingen te configureren om specifieke cookies te kunnen aanvaarden of om u te verwittigen telkens een nieuwe Cookie zich op uw computer gaat installeren, waardoor u in staat bent te beslissen deze Cookie te aanvaarden of te weigeren. Om uw gebruik van Cookies te beheren, zijn er meerdere middelen beschikbaar, zoals de ‘Help’ sectie op uw browser. U kunt eveneens de opgeslagen gegevens blokkeren of verwijderen die worden gebruikt door technologie gelijkaardig aan cookies, zoals Local Shared Objects of Flash Cookies, door het beheren van de “add-on settings” van uw browser of door de website van de fabrikant te bezoeken. Aangezien onze Cookies u toegang verlenen tot sommige functies van onze website, adviseren wij u de Cookies toe te staan. Indien u Cookies blokkeert, kan dit inhouden dat u een beperkte functionaliteit ondervindt of dat u de website in het geheel niet zal kunnen gebruiken.

Voor meer informatie over Cookies, verwijzen wij naar de website: www.allaboutcookies.org/.  

 

5. Wat zijn mijn rechten onder dit Beleid?

5.1 Over de verstrekte contactgegevens kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

  • U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over herkomst, ontvangers en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens.
  • U heeft bovendien het recht op rectificatie, blokkeren of wissen („vergeten worden“) van de gegevens.
  • Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens of om een beperking van de verwerking vragen, voor zover wij uw gegevens op basis van wettelijke plichten nog niet mogen wissen.
  • U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst door ons aan u of aan een derden over te dragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Voor zover u verzoekt om het direct overdragen van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, vindt dit plaats voor zover dit technisch haalbaar is.
  • Veel verwerkingsprocessen zijn alleen met uw toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de tot de herroeping verwerkte gegevens wordt door de herroeping niet aangetast.
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoelen of een gegeven toestemming voor dit gebruik herroepen.U kunt ons hiervoor een e-mail sturen aan intrekken@crown.com of bij nieuwbrieven op de betreffende link voor afmelden klikken, die u aan het einde van de nieuwsbrief vindt.
  • U heeft bovendien de mogelijkheid om bezwaren te melden bij de toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde uw rechten uitoefenen. Schrijf ons daarvoor een e-mail aan EU-DataProtection@crown.com of gebruik de overige boven genoemde contactgegevens.

5.2 Uw informatie actueel te houden is voor ons zeer belangrijk. Gelieve het ons daarom te laten weten indien sommige van uw persoonsgegevens, zoals bij voorbeeld uw contactgegevens, gewijzigd zijn. In dat geval ontvangen wij graag een e-mail EU-DataProtection@crown.com. Wij zullen uw gegevens vervolgens actualiseren.

 

6. Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 onder f) AVG worden verwerkt, heeft u het recht om volgens art. 21 AVG bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, is een e-mail aan intrekken@crown.com voldoende.

 

7. Hoe zit het met de beveiliging van gegevens?

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie op elk moment veilig wordt beschermd. Deze maatregelen zijn onderhevig aan regelmatige herzieningen en zijn aangepast aan de veiligheidsvoorschriften.

 

8. Duur van bewaren van gegevens

Het criterium voor de duur van bewaren van persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. Na aflopen van de termijn verwijderen wij de gegevens routinematig, voor zover ze niet meer vereist zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of voorbereiden van een overeenkomst. Als het opslagdoel vervalt of als een andere door de Europese richtlijn- en verordeningsgever of een andere wetgevende instantie voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

 

9. Andere websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites die niet door Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG worden voorzien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken inzake gegevensbescherming van andere websites. Indien u een link volgt naar een andere website of anderszins een andere website bezoekt, raden wij u aan het privacybeleid vermeld op een dergelijke website te consulteren.

 

10. Actualisering van dit Beleid

Wij zullen dit Beleid regelmatig herzien en het actualiseren wanneer nodig. Wij zullen dergelijke wijzigingen op de website vermelden.

Datum laatste bijwerking: mei 2018.

 

11. Wie kan ik contacteren indien ik vragen heb?

Indien u verdere vragen hebt, nodigen wij u uit contact op te nemen met: EU-DataProtection@crown.com.