การยอมรับด้านอุตสาหกรรม

การออกแบบที่ไว้ใจได้ 

Crown ได้รับรางวัลมากมาซึ่งเป็นที่ยอมรับความสามารถในการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบ