นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crown | Crown Equipment Pty Ltd - ประเทศไทย

 

1. บทนำ

ในการดำเนินธุรกิจของ Crown รวมถึงการสรรหาบุคลากรใหม่ในออสเตรเลีย Crown จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crown ขึ้นมาพื่อรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

Crown มุ่งมั่นจะปฏิบัติตาม พรบ. ความเป็นส่วนตัวปี 1988 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมา ความมุ่งมั่นนี้จะแสดงให้เห็นในนโยบายนี้ พรบ.ความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยหลักการความเป็นส่วนตัวของชาวออสเตรเลีย และข้อมูลส่วนบุคคลที่ Crown ได้เก็บไว้จะได้รับการดูแลตามหลักการเหล่านี้

นโยบายนี้กำหนดการควบคุมกว้างๆ ซึ่ง Crown ได้รับเอามาเพื่อควบคุมวิธีการเก็บรวมรวบและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล, กรณีที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอก, วิธีการที่บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ Crown เก็บไว้ และหากบุคคลไม่พอใจกับการดูแลของ Crown ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

 
2. Crown Equipment Pty Ltd คือใคร

ในนโยบายนี้ “Crown” หมายถึง Crown Equipment Pty Ltd (ABN 79 000 514 858)

 
3. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crown ฉบับนี้ใช้กับใคร

นโยบายนี้ใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ที่ซึ่ง Crown จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หรืออาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต

 
4. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crown ฉบับนี้ใช้กับข้อมูลอะไรบ้าง

นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ หรือบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุผลอันควร ไม่ว่าเป็นความจริงหรือไม่ และไม่ว่ามีการบันทึกเป็นรูปแบบเนื้อหาไว้หรือไม่ก็ตาม

 
5. ข้อมูลอะไรที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ Crown ได้ลบการอ้างอิงใดๆ ถึงบุคคลนั้นๆ เพื่อที่จะไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นจากข้อมูลได้ด้วยเหตุผลอันควร ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

Crown สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ของบริษัทและประโยชน์ทางการค้า ยกตัวอย่าง ข้อเท็จจริงที่ผู้ใช้ "x" อายุ 30-35 ปีเข้ามาในเว็บไซต์ของ Crown นั้น ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

 
6. Crown รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและเมื่อใด

Crown รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยหลากหลายวิธี ในระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ ได้แก่:

 • ในการทำข้อตกลงกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้างเหมา และบุคลากรอื่นๆ
 • เมื่อจัดหาเครื่องมือหรือให้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้า และการจัดการบัญชีของลูกค้า
 • เมื่อว่าจ้างซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้างเหมา และบุคลากรอื่นๆ
 • เมื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของเรา
 • โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ของเรา
 • เมื่อจัดการการส่งเสริมการขายและการแข่งขัน และ
 • โดยกล้องวงจรปิดที่หน้างานของ Crown

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมและเก็บไว้โดย Crown รวมถึง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของบุคคล และคุณวุฒิอื่นๆ วันเกิด รายละเอียดใบขับขี่ รายละเอียดบัญชีธนาคาร รูปถ่าย และคลิปวิดีโอ

ในกรณีที่เหมาะสมและสามารถทำได้ Crown จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากบุคคล และแจ้งบุคคลนั้นว่ากำลังมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ Crown ที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านผู้ใช้บริการหรือตัวแทนที่เป็นบุคคลภายนอก (เช่น ข้อมูลลูกค้าของ Crown ได้รับจากสาขาของ Crown ) หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มี (เช่น สมุดโทรศัพท์)

เมื่อหรือหลังจากที่ Crown รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว Crown จะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทราบว่า Crown ได้รวบรวมข้อมูล, ทราบจุดประสงค์ต่างๆ ของการรวบรวม, ผลลัพธ์หลัก (ถ้ามี) ถ้าไม่เก็บข้อมูล, ประเภทขององค์กร (ถ้ามี) ที่จะข้อมูลอาจถูกเปิดเผย (รวมถึงองค์กรที่อยู่ต่างประเทศ), กฎหมายใดๆ ที่กำหนดให้รวบรวมข้อมูลเฉพาะนั้นๆ และข้อเท็จจริงว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีรายละเอียดในการเข้าถึง การแก้ไข และการร้องเรียน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย Crown จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง รูปแบบสำเนาถาวร และในระบบคอมพิวเตอร์ของ Crown

หาก Crown ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล Crown ที่ไม่ได้ร้องขอ (ข้อมูลที่ไม่ได้เรียกร้อง) และ Crown เห็นว่า Crown ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ภายใต้หลักการความเป็นส่วนตัวของประเทศออสเตรเลีย หาก Crown ได้ร้องขอ Crown จะทำลายข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลระบุตัวตนไม่ได้ หากชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันสมควร

 
7. Crown ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

การใช้ที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมา Crown สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์หลักของรวบรวม (เช่น เพื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และให้บริการ, การส่งมอบเครื่องมือให้แก่บุคคล, เพื่อประมวลผลการขอเครดิต) เพื่อเพื่อจุดประสงค์รองใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราคาดว่าต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนั้น

ในบางกรณี Crown อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือการตลาดโดยตรง อย่างไรก็ตาม บุคคลสามารถขอให้ Crown ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนในการส่งสื่อการตลาดทางตรงไปยังบุคคลนั้นได้ตลอดเวลา คำร้องขอดังกล่าวสามารถทำได้โดยติดต่อ Crown ผ่านรายละเอียดการติดต่อของเราที่อยู่ใต้หัวข้อ "ติดต่อ Crown" ด้านล่าง ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ในการร้องขอดังกล่าว

 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Crown เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล และเราจะดำเนินขั้นตอนตามสมควร เพื่อเก็บข้อมูลเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

Crown จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์หลักของการรวบรวมข้อมูล, หรือเพื่อจุดประสงค์รองที่เกี่ยวข้อง, หากคาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลตามสมควร (เช่น เปิดเผยให้แก่ลูกค้า เพื่อจุดประสงค์ในการส่งอุปกรณ์ที่สั่งซื้อจาก Crown) หากจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว Crown จะกำหนดให้บุคคลภายนอกรับประกันว่าจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามหลักการความเป็นส่วนตัวของประเทศออสเตรเลีย

มิฉะนั้น Crown จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่มีคำยินยอมของบุคคลนั้น ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว:

(ก) จำเป็นเพื่อปกป้องหรือคุ้มครองสิทธิ์หรือผลประโยชน์ทางกฎหมายของ Crown หรือเพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องใดๆ 

(ข) จำเป็นเพื่อป้องกันหรือลดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคล

(ค) บังคับหรือได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย หรือ

(ง) ได้รับอนุญาตโดยข้อยกเว้นอื่นใดในกฎหมายความเป็นส่วนตัว

ไม่ว่ากรณีใดๆ Crown จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีการยินยอมของบุคคลที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้อง มีแนวโน้มว่า Crown จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับผู้รับที่อยู่ต่างประเทศ

 

9. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Crown จะดำเนินการตามสมควรเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ Crown เก็บไว้ปลอดภัยจากการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม Crown ไม่ได้รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น แฮกเกอร์) หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่เกิดขึ้น

Crown จะดำเนินขั้นตอนตามสมควรเพื่อทำลายข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลระบุตัวตนไม่ได้ หากไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปตามจุดประสงค์ที่ Crown ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

 

10. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่ง Crown เก็บไว้ได้ คำร้องขอดังกล่าวสามารถทำได้โดยติดต่อ Crown ผ่านรายละเอียดการติดต่อของเรา ที่อยู่ใต้หัวข้อ "ติดต่อ Crown" ด้านล่าง

Crown จะให้การเข้าถึงข้อมูลบุคคลนั้นๆ แก่บุคคลนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ตามสถานการณ์ของการร้องขอ

คำร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกปฏิเสธ หาก:

(ก) เป็นคำร้องขอไม่มีสาระหรือกลั่นแกล้ง 

(ข) การให้การเข้าถึงจะส่งผลกระทบที่ไม่อันควรต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น 

(ค) การให้การเข้าถึงส่อให้เกิดภัยรุนแรงหรือที่ใกล้จะถึงตัวต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคลใดๆ 

(ง) การให้การเข้าถึงไม่ชอบธรรมต่อสิทธิ์ทางกฎหมายของ Crown หรือ

(จ) มีมูลเหตุทางกฎหมายอื่นๆ ที่จะปฏิเสธคำร้องขอได้

Crown อาจคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมที่เกิดจากการให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) จะมีการเปิดเผยล่วงหน้าก่อนเรียกเก็บ

 

11. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

Crown จะดำเนินขั้นตอนตามสมควรเพื่อรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม หากบุคคลเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับตนเองไม่ถูกต้อง หรือเก่าแล้ว บุคคลควรติดต่อ Crown ผ่านทางรายละเอียดการติดต่อของเราที่ให้ไว้ในหัวข้อ "ติดต่อ Crown" ด้านล่าง

 

12. ข้อร้องเรียน

หากบุคคลต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับที่ Crown ฝ่าฝืนนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crown, หลักการความเป็นส่วนตัวของประเทศออสเตรเลีย หลักเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวในการรายงานเครดิต หรือหลักเกณฑ์ APP ที่จดทะเบียนซึ่งผูกมัด Crown (ถ้ามี) ข้อร้องเรียนสามารถเสนอกับ Crown ผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในหัวข้อ "ติดต่อ Crown" ด้านล่าง

Crown ดำเนินการกับข้อร้องเรียนผ่านทางกระบวนการร้องเรียนความเป็นส่วนตัวข้อมูลภายในของเรา ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดต่อของ Crown จะได้รับมอบหมายให้ประเมินข้อร้องเรียนของคุณ และตอบคุณภายในกรอบเวลาอันเหมาะสม Crown รับดำเนินการข้อร้องเรียนทั้งหมดอย่างจริงจัง และการดำเนินการต่อไปหลังจากการตอบรับในขั้นต้นของเราถึงคุณจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพของข้อร้องเรียนของคุณ

 

13. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดิต

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลเครดิตของแต่ละบุคคลของ Crown ในเรื่องสินเชื่อธุรกิจที่มีการให้ผ่าน Crown ด้วย

ประเภทของข้อมูลเครดิตที่ Crown รวบรวมและใช้เพื่อจุดประสงค์ในการประเมินการสมัครสำหรับสินเชื่อธุรกิจ ประกอบด้วย:

 • ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่ออื่นๆ ของเจ้าของบัญชีและผู้ค้ำประกัน (ทั้งผู้ที่มุ่งหวังและปัจจุบัน)
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • รายละเอียดใบขับขี่
 • ข้อมูลการเงิน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่บุคคลถือครองอยู่

ข้อมูลดังกล่าวจะรวบรวมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจากองค์กรรายงานเครดิต รวมถึงข้อมูลที่มีในสาธารณะ Crown ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อสร้างรายงานการประเมินเครดิตภายใน

Crown เปิดเผยข้อมูลเครดิตให้แก่องค์กรรายงานเครดิต:

 • เพื่อรับรายงานข้อมูลเครดิตจากองค์กรรายงานเครดิต และ
 • เพื่อจุดประสงค์ของการยื่นคำร้องกล่าวหาการผิดสัญญาต่อบุคคลหนึ่งๆ

เมื่อยื่นคำร้องการผิดสัญญา เราอาจดำเนินการสิ่งนี้ด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนของเรา

 

14. Google Analytics

เว็บไซต์ของ Crown ยังใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่นำเสนอโดย Google Inc. ซึ่งจะสร้างสถิติที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานและแหล่งการใช้งานของเว็บไซต์ Crown ใช้ Google Analytics ด้วยเหตุผลทางสถิติ เช่น เพื่อวัดว่ามีผู้ใช้จำนวนที่คลิกที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์บางอย่างจำนวนเท่าใด Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Crown รวมถึงที่อยู่ไอพีของคุณ ด้วยที่อยู่ไอพีของคุณคือองค์ประกอบหนึ่งที่อาจทำให้ระบุตัวตนคุณได้ Crown ได้ใช้หลักเกณฑ์เฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าที่อยู่ไอพีของคุณจะถูกรวบรวมในรูปแบบที่สั้นและไม่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้น ดังนั้น Google จะไม่สามารถระบุตัวตนคุณจากที่อยู่ไอพีที่ถูกรวบรวม เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ได้ ข้อมูลที่คุกกี้รวบรวมนี้จะถูกถ่ายโอนไปยัง Google Inc. ในสหรัฐอเมริกา 

 

คุณสามารถยกเลิกการเลือก Google Analytics ออกโดยใช้ลิงก์ต่อไปนี้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

 

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ในขั้นต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ หากคุณต้องการ โดยทั่วไปผ่านการเปลี่ยนการตั้งค่าการค้นดูของซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้สามารถที่จะกำหนดค่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานการยอมรับคุกกี้บางอย่าง หรือให้แจ้งคุณทราบในแต่ละครั้งที่มีคุกกี้ใหม่กำลังจะถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ หากต้องการจัดการการใช้คุกกี้ของคุณ มีแหล่งข้อมูลต่างๆ สามารถดูได้ ยกตัวอย่าง ส่วน "ช่วยเหลือ" บนเบราว์เซอร์ของคุณ คุณยังสามารถปิดการใช้งานหรือลบข้อมูลที่เก็บไว้ที่ใช้โดยเทคโนโลยีที่คล้ายกับคุกกี้ เช่น ออปเจคต์ที่ใช้ร่วมกันในเครื่องหรือแฟลชคุกกี้ได้ โดยการจัดการ "การตั้งค่า Add-on" ของเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเบราว์เซอร์ เนื่องจากคุกกี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์นี้ Crown จึงแนะนำให้คุณเปิดการใช้งานของคุกกี้ มิฉะนั้น หากคุกกี้ถูกปิดการใช้งาน อาจทำให้ประสบการณ์ในการใช้งานอาจลดลง หรือจะป้องกันการใช้งานเว็บไซต์นี้ด้วย

 

15. ติดต่อ Crown

หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crown หรือวิธีการที่ Crown จัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของ Crown จากนั้น Crown อาจติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล:

Crown Privacy Officer
Locked Bag 6
Wetherill Park NSW 2164 PO Box 872K
โทรศัพท์: 02 87880000
อีเมล: privacy.au@crown.com