ผลลัพธ์จากลูกค้าล่าสุด

J-Connection Press customer testimonial on Crown Lift Trucks

การร่วมงานกับ Crown ในระยะยาวช่วยเพิ่มความสามารถด้านการทำงานได้มากขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์

J-Connection Press

โซลูชันตรงความต้องการแบบครบวงจรต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความสามารถด้านการทำงาน

DHL testimonial on Crown Lift Trucks

ระบบ FleetSTATS ของ Crown ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การตัดสินใจด้านการขนส่งดีขึ้น

DHL

ประหยัดเวลาในการทำงานมากกว่า 200 ชั่วโมงต่อปี

MYDIN A Team Effort

Crown Equipment and Service รองรับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่กำลังเฟื่องฟู

MYDIN

เทคโนโลยีของ Crown ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 10 เปอร์เซ็นต์