ความยั่งยืนเพื่ออนาคต

ผู้คน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ Crown นั้นต่างมีบทบาทใน ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่สร้างประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อม สามเสาหลักที่เราให้ความสำคัญคือ สังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนด้านธุรกิจ ซึ่งล้วนเป็นแม่แบบของความสำเร็จให้แก่เรา โดยเราเรียกความพยายามของเราว่า ecologic

แนวทางเพื่อความยั่งยืนของ Crown มุ่งเน้นไปที่ความปราดเปรื่อง ความสะอาด และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สังคม

Ecologic สังคม

ให้การสนับสนุนพนักงาน

ความยั่งยืนนั้นหยั่งรากลึกในวัฒนธรรมองค์กรของ Crown ตั้งแต่เรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และการฝึกฝนสำหรับแรงงานของเรา ไปจนถึงการรักษาพื้นที่สีเขียวในที่ที่เราปฏิบัติงาน Crown สนับสนุนพนักงานเให้พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานและพัฒนาทั้งในหน้าที่การงานและในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ความหลากหลายในแรงงานของเรานั้นช่วยให้ความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นที่รับรู้และยอมรับ

กระบวนการและสถานที่ทำงานสีเขียว

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการจัดการกับวัสดุ Crown อยู่ในฐานะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วโลกได้ ด้วยการผลิตชิ้นส่วนในรถยกของเราเองถึง 85 เปอร์เซ็นต์ Crown จึงสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม โดยที่บริษัทอื่นซึ่งใช้ชิ้นส่วนจากภายนอกปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ยาก การเข้าควบรวมรวมกิจการในแนวตั้งทำให้เราสามารถควบคุมกระบวนการการผลิตของเรา ด้วยการผลิตแต่เพียงสิ่งที่ต้องการ เพื่อจัดการกับสินค้าคงคลังด้วยความแม่นยำ

ในสถานที่ทำงานของเรานั้น เรายังพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะรีไซเคิลและนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และลดความสิ้นเปลืองและการใช้พลังงาน ตัวอย่างบางส่วนในการสร้างความยั่งยืนในสถานที่ปฏิบัติงานของเรา:

  • ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับประกาศนียบัตร ISO 14001
  • สถานที่ทำงานไร้ขยะห้าแห่ง
  • พื้นที่ทิ้งร้างกว่า 500,000 ตารางเมตรที่ได้รับการพัฒนาใหม่

สิ่งแวดล้อม

Ecologic สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจ

Ecologic ธุรกิจ

ระบบนิเวศพบธุรกิจ

ที่ Crown เราส่งต่อมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมและธุรกิจให้แก่ลูกค้าของเราผ่านความสามารถของรถยกและเทคโนโลยีล้ำสมัย โดยที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชิ้นส่วนน้อยลง ต้องบำรุงรักษาน้อยลง ก่อให้เกิดขยะน้อยลง และใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถเพิ่มความสามารถในการผลิต ลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้าของเรา โดยรถยกรุ่น Encore มือสองและปรับปรุงแล้วนั้นช่วยเพิ่มผลลัพธ์ของเรา 

การออกแบบคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดพลังงานในผลิตภัณฑ์ของเรา Crown ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของตนเองได้ด้วยกิจการในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก เราจึงสามารถทำให้ความพยายามในการประหยัดเวลา เงิน และทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกของเรานั้นเห็นผลมากยิ่งขึ้น

พันธสัญญาของเราต่ออนาคต

แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่มีความยั่งยืนและมีเหตุผลคือจุดเด่นของโปรแกรม ecologic ของ Crown รายงานของเรารวมส่วนที่อธิบายถึงนโยบายเพื่อความยั่งยืนของ Crown ซึ่งพูดถึงพันธสัญญาของเราต่ออนาคตของ Crown และโลกใบนี้ที่ทุก ๆ คนแบ่งปันกัน

รายงาน Ecologic