ความยั่งยืน

ฉลาด สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในฐานะผู้นำของโลกในด้านการจัดการวัสดุ Crown มีความรับผิดชอบและโอกาสในการสร้างความแตกต่าง เราเชื่อว่าความแตกต่างนี้เริ่มต้นด้วยปฏิญญาว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ของเรา

Crown's sustainability practices aim to be smart, clean and green.

ปรัชญาของเรา 

ปฏิญญาว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Crown ต่อพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อน ความยั่งยืนผสมผสานอยู่ในการดำเนินธุรกิจวันต่อวันของเรา วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ธุรกิจระดับโลก

ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึงการบรรจุภัณฑ์ Crown ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลายเป็นผู้นำในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การดำเนินธุรกิจแบบลีน ลดการใช้ทรัพยากร และลดขยะ 

การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์

ตลอดทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เราคำนึงถึงผลกระทบของการออกแบบต่อผู้คน กระบวนการของเรา และต่อสิ่งแวดล้อม วิศวกรนักออกแบบของเรายังคงค้นหาวิธีใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อออกแบบรถยกที่มีส่วนประกอบน้อยลง ซึ่งมีตัวเลือกเมื่อหมดอายุใช้งานแล้วเพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้พลังงานลดลง และพัฒนาความปลอดภัย 

ผลิตภัณฑ์รออกแบบมาเพื่อการใช้งานยาวนานเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าแลสิ่งแวดล้อมโดยเสนอ 

  • เพิ่มเวลาทำงานและประสิทธิภาพ
  • ซ่อมและใช้อะไหล่ทดแทนน้อยลง
  • ลดขยะ
  • ลดมลพิษ

สายธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Crown ทั้งรถยกใช้แล้วและรถยกทำเสมือนใหม่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการออกแบบและผลิตเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ ด้วยการใช้กลยุทธ์บูรณาการแนวดิ่งของ Crown เราสามารถจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา โดยผลิตเฉพาะสิ่งที่ต้องการ ขณะที่ตอบสนองความพึ่งพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และจัดการคลังสินค้าของเราได้ในระดับสาขา

อาคารและสถานที

ความมุ่งมั่นของ Crown สู่สิ่งแวดล้อมของเราคือกลยุทธ์ที่ครอบคลุม ระยะยาว ซึ่งสมเหตุสมผลและยั่งยืน หลายปีที่ผ่านมา Crown ได้บูรณะพื้นที่บริเวณบราวน์ฟิลด์มากกว่า1,500,000ตารางเมตรขึ้นมาใหม่ การนำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลับมาใช้ใหม่ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้ชุมชนและรักษาพื้นที่สีเขียวเอาไว้ เรายังพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงแสงสว่างและคุณภาพอากาศ ลดขยะและการใช้พลังงาน และเพิ่มการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วไปภายในสถานที่ของเรา

ตัวอย่างเพียงบางส่วนของความมุ่งมั่นของเราต่อความยั่งยืนในอาคารและสถานที่ ประกอบด้วย

ใบรับรอง ISO 14001 ของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สถานประกอบการไร้ขยะฝังกลบ 4 แห่ง
500,000 ตารางเมตรของพื้นที่บราวน์ฟิลด์

ระบบสิ่งแวดล้อมของ Crown

จากการยึดมั่นในหลักการการลดขยะ การจัดการพลังงาน และการยืดอายุการใช้งาน   ระบบสิ่งแวดล้อมของ Crown จึงเสมือนเป็นตัวแทนของความพยายามในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา อันได้แก่

  • นวัตกรรมรถยกที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • หลักการการผลิตอันล้ำสมัยและการผลิตรถยกซ้ำ
  • การรีไซเคิลวัสดุและวิธีการฟื้นฟู
  • การอนุรักษ์พื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ
Crown Ecologic