Clemens Food Group

เพิ่มความปลอดภัย, ลดผลกระทบหลักๆ ในการใช้งานทั้งหมด

ติดตามผู้ควบคุม

ระบุผู้ควบคุมที่มีประสิทธิภาพที่สุดและผู้ควบคุมที่อาจต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติม Clemens ตอนนี้สามารถติดตามว่าอุปกรณ์ถูกใช้งานอย่างไรและเมื่อไหร่ และผู้ควบคุมคนใดอยู่บนอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา

ลดผลกระทบ

ลดผลกระทบกว่าร้อยละ 80 ในเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่

โอกาสตัดต้นทุน

รับรู้ถึงการพัฒนาอย่างมีนัยยะสำคัญในขอบเขตที่เน้นย้ำ เพื่อเผยให้ถึงประสิทธิภาพการทำงาน และโอกาสตัดต้นทุนในเพียงแค่ 5 เดือนหลังจากติดตั้ง: การปฏิบัติตามหลักการ OSHA, การจัดการการรับรองผู้ควบคุม และการตรวจสอบผลกระทบ

“InfoLink ยกระดับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกระดับในความพยายามปฏิบัติตามหลักการ OSHA ของเรา เนื่องจากระบบช่วยให้เราสามารถกำหนดหมายเลข PIN สำหรับผู้ควบคุมแต่ละคนได้ เราจึงสามารถจำกัดการเข้าถึงยานพาหนะเฉพาะผู้ควบคุมที่มีใบรับรองที่จำเป็นต่อการควบคุมรถยก”

 

Jeff Barnes

เจ้าหน้าที่ InfoLink – Clemens Food Group

การใช้งาน

ตั้งอยู่ในแฮตฟิลด์ เพนซิลเวเนีย Clemens Food Group ได้ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อหมูมานานกว่า 118 ปี สถานประกอบการสามแห่งของบริษัท เนื้อที่รวมกันกว่า 120,773 ตารางเมตร (1.3 ล้านตารางฟุต) ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างกันสามแห่ง

 

ความท้าทาย

มีรถยกประมาณ 230 คันและผู้ควบคุมราว 1,080 คน Clemens Food Group จำเป็นต้องลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผู้ควบคุมและรถยกในสถานประกอบการทั้งสามแห่ง ทีม Clemens ระบุขอบเขตการดำเนินงาน ที่ต้องการตั้งเป้าหมายในขั้นต้นด้วยระบบเพื่อเปิดเผยประสิทธิภาพและโอกาสในการตัดต้นทุน ขอบเขตที่บริษัทให้ความสนใจคือการปฏิบัติตามหลักการ OSHA , การจัดการใบรับรองผู้ควบคุม และการตรวจสอบผลกระทบ Clemens ต้องการระบบที่จะใช้งานได้กับรถยกจากผู้ผลิตทั้งหมด

โซลูชัน

ระบบ InfoLink ของ Crown Equipment คือส่วนหนึ่งของ Crown Insite Productivity Suite และมีข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้จากรถยก ผู้จัดการกลุ่มรถสามารถเชื่อมต่อไปยังข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้ และเน้นไปที่โอกาสที่แท้จริง ขณะที่ไม่ต้องเสียเวลาตีความข้อมูลจำนวนมาก ผ่านทางแผงหน้าปัดที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย