DHL

ระบบ FleetSTATS ของ Crown ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การตัดสินใจด้านการขนส่งดีขึ้น

ประหยัดเวลาในการทำงานมากกว่า 200 ชั่วโมงต่อปี

สร้างความโปร่งใส่ให้มากที่สุด

ความสามารถในการติดตามการให้บริการของ FleetSTATS ช่วยแสดงผลประวัติการให้บริการของแต่ละหน่วยธุรกิจที่ใช้งานกลุ่มรถขนส่งมากกว่า 7,000 คันให้แก่ DHL

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์และการอนุมัติจากทีมบริหารในพื้นที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะรวดเร็วและแม่นยำ ทั้งยังประหยัดเวลาในการทำงานมากกว่า 200 ชั่วโมงต่อปี

วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประวัติการให้บริการที่น่าเชื่อถือช่วยให้ผู้จัดการของ DHL สามารถวางแผนการเปลี่ยนรถยกและวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเสียเวลาเมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องโดยไม่คาดคิดได้อย่างมั่นใจ

“ก่อนที่จะมีโปรแกรม FleetSTATS ผมน่าจะใช้เวลาประมาณ …10 เปอร์เช็นต์ของเวลางานที่ต้องพยายามแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้”

 
David Andres

ผู้จัดการการจัดหากลุ่มผลิตภัณฑ์ประจำภูมิภาคของ DHL

DHL Regional Sourcing Category Manager

ความเป็นมา

DHL เป็นหนึ่งในบริษัทโลจิสติกส์ขนส่งด่วนที่มีขนาดใหญ่ระดับโลกซึ่งมอบโซลูชั่นให้มากกว่า 220 ประเทศ ในสหรัฐอเมริกา DHL มี 4 หน่วยธุรกิจซึ่งได้แก่ Supply Chain, DHL Express, DHL Global Forwarding และ E-Commerce ในหน่วยธุรกิจ Supply Chain บริษัทดำเนินธุรกิจกลุ่มรถโฟล์คลิฟท์มากกว่า 7,000 คันในหลายพื้นที่โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการขนส่งมากกว่า 500 หน่วยต้นทุน

 

ปัญหาที่พบ

ด้วยความที่เป็นกลุ่มขนส่งขนาดใหญ่ DHL จึงมีการเรียกใช้บริการการบำรุงรักษาทั้งที่ใช้งานเป็นประจำและไม่ได้วางแผนไว้หลายหมื่นครั้งต่อปีในมากกว่า 400 พื้นที่ บริษัทพยายามใช้ระบบในการติดตามและจัดเก็บใบแจ้งหนี้จากการซ่อมแซมรถโฟล์คลิฟท์ทุกคัน แต่กลับพบปัญหาเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่ล่าช้า เวลาจำนวนมากเสียไปกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการค้นหาที่ต้องใช้คน ทั้งยังเสียเวลาเพิ่มอีกเล็กน้อยเนื่องจากไม่สามารถดูประวัติการให้บริการได้ ทีมบริหารใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์กับการแก้ปัญหาการเรียกเก็บเงิน แล้วจบลงด้วยการคาดเดาโดยยึดหลักเหตุผลที่คำนึงถึงผลกระทบด้านงบประมาณเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่จำเป็น  สำหรับการตัดสินใจสั่งซื้อหรือรายละเอียดการซ่อมแซมนั้นไม่ต้องเอ่ยถึงเลย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เสียไปรวมถึงปัญหาด้านระบบทำให้ DHL ฉุกคิดถึงการกระบวนการทำงานที่ผ่านมาของบริษัท

วิธีการแก้ไข

DHL หันมาใช้ระบบ FleetSTATS ของ Crown ในการติดตามการบำรุงรักษาระบบขนส่งและดูข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านระบบขนส่งรวมถึงประวัติการซ่อมแซมที่บริษัทไม่มีข้อมูล ทีมบริหารสามารถดูและอนุมัติใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้จากพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน จึงมั่นใจได้ว่าการออกใบแจ้งหนี้จะรวดเร็วและดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถประเมินผลกระทบด้านงบประมาณได้แม่นยำขึ้นอีกด้วย ผู้จัดการไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมทีละรายการอีกต่อไป ซึ่งประหยัดเวลาในการทำงานของบริษัทได้หลายร้อยชั่วโมงต่อปี เมื่อผู้จัดการมีประวัติการให้บริการรถบรรทุกแต่ละคันที่ใช้ในการขนส่งอย่างถูกต้องจะทำให้สามารถทำการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับว่าจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนรถยกสูงเมื่อเกิดปัญหาขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลการซ่อมแซมและการให้บริการในการวางแผนการจัดซื้อในอนาคตที่จะช่วยลดระยะเวลาที่เสียไปเมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องได้อย่างมั่นใจ