J-Connection Press

การร่วมงานกับ Crown ในระยะยาวช่วยเพิ่มความสามารถด้านการทำงานได้มากขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์

โซลูชันตรงความต้องการแบบครบวงจรต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความสามารถด้านการทำงาน

เพิ่มความสามารถในการทำงานให้สูงสุด

โซลูชันเครื่องมือการทำงานที่ใช้ช่วยลดการใช้แรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของบริษัท การพัฒนาด้านการดำเนินงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานได้มากขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์

โซลูชันขนาดกะทัดรัดสำหรับคลังสินค้า

เครื่องมือการทำงานของ Crown ที่ทั้งกะทัดรัดและอเนกประสงค์นั้นทำให้คุณสามารถใช้งานพื้นที่คลังสินค้าได้อย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งยังสามารถใช้งานได้หลายประเภทอีกด้วย

ความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดผลบวก

การร่วมงานกับ Crown ในระยะยาวช่วยให้ J-Connection Press ได้ใช้เทคโนโลยีและโซลูชันที่ตรงตามความต้องการ ที่ช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้นได้

“ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Crown ที่หลากหลายเหล่านี้ ทำให้ผมสามารถเพิ่มความสามารถในการทำงานและประสิทธิภาพได้ม ากขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์”

 

Peter Ngan

ผู้บริหารของ J-Connection Press

ผู้บริหารของ J-Connection Press

การใช้งาน

J-Connection Press เป็นบริษัทผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์ชั้นนำของสิงคโปร์ที่ได้เริ่มต้นกิจการในปี 1998 ด้วยโรงพิมพ์ขนาดเล็ก จนกลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทโรงพิมพ์ที่ใหญ่และน่าเชื่อถือที่สุดในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท SME นี้มาจากภาคธุรกิจธนาคารและบริษัทต่าง ๆ ซึ่งลูกค้าบางรายนั้นถือเป็นแบรน ด์ดังที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

ความท้าทาย

เมื่อ J-Connection Press ได้ขยายธุรกิจของบริษัท การมีอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายวัสดุที่ตรงตามความต้องการนั้นจึงเป็ นสิ่งสำคัญ เพื่อใช้สำหรับการขนย้ายสิ่งของหนัก ๆ ในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อุปสรรคที่บริษัทต้ องเผชิญนั้นมีทั้งการที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่และทางเดินแคบ ๆ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บและประสิทธิภาพด้า นการดำเนินงานให้มากที่สุดผ่านโซลูชันอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีขนาดกะทัดรัดและมีความอเนกประสงค์ที่จะสามารถทำงานหลายอย่างได้

บริการ

J-Connection Press ได้เลือกใช้โซลูชันของ Crown ด้วยเหตุผลด้านชื่อเสียงของการเคลื่อนย้ายวัสดุที่โด่งดังของทางบริษัท ซึ่งทั้งคู่ได้เริ่มต้นร่วมงานกันในปี 2008 ด้วยการจัดหารถเรียงคันแรกจากทาง Crown ตอนนี้ทางบริษัทได้ใช้งานโซลูชันอุปก รณ์ที่ตรงความต้องการแบบครบวงจรของ Crown ที่มีตั้งแต่รถยกพาเลท รถยกพาเลทไฟฟ้า ไปจนถึงรถหยิบสินค้าและพา หนะช่วยปฏิบัติงานของ Wave รุ่นต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการด้านธุรกิจของบริษัทที่กำลังเติบโตมากขึ้น

ทั้งนี้ โซลูชันอุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัสดุในคลังสินค้าทั้งหมดของ J-Connection Press นั้นเน้นไปที่อุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด คล่องตัว และอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้ดีในคลังสินค้าขนาดเล็ก ซึ่งการที่มีเทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานที่ตอบโจทย์ นั้นได้ช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลเชิงบวกโดยตรงต่อความสามารถในการดำ เนินงาน