DHL

ระบบ FleetSTATS ของ Crown เข้ามาช่วย DHL วางแผนสำหรับอนาคต

ความเป็นมา

DHL เป็นหนึ่งในบริษัทโลจิสติกส์ขนส่งด่วนที่มีขนาดใหญ่ระดับโลกซึ่งมอบโซลูชั่นให้มากกว่า 220 ประเทศ ในสหรัฐอเมริกา DHL มี 4 หน่วยธุรกิจซึ่งได้แก่ Supply Chain, DHL Express, DHL Global Forwarding และ E-Commerce ในหน่วยธุรกิจ Supply Chain บริษัทดำเนินธุรกิจกลุ่มรถโฟล์คลิฟท์มากกว่า 7,000 คันในหลายพื้นที่โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการขนส่งมากกว่า 500 หน่วยต้นทุน

“ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การแก้ปัญหาและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ อีกทั้งยังทำงานกับผู้จัดการการขนส่ง ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเพื่อวางแผนสำหรับอนาคตให้ดียิ่งขึ้น”

 

David Andres

ผู้จัดการการจัดหากลุ่มผลิตภัณฑ์ประจำภูมิภาคของ DHL

เมืองเวสเตอร์วิล รัฐโอไฮโอ

DHL Regional Sourcing Category Manager