ระบบบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะ

ข้อมูลที่ก่อให้เกิดการดำเนินการ

Crown คำนึงถึงมากกว่ารถยกเพื่อช่วยลูกค้าในการเก็บรวบรวม วัดผล ประเมิน วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยก ผู้ควบคุมรถ การซ่อมบำรุง การใช้งาน และกลุ่มยานพาหนะ

ระบบบริหารจัดการผู้ควบคุมรถและกลุ่มยานพาหนะ InfoLink

ระบบบริหารจัดการผู้ควบคุมรถและกลุ่มยานพาหนะ

เจาะลึกดูความเป็นไปของคลังสินค้าและใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานประกอบการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

Fleet Stats ระบบบริหารจัดการการซ่อมบำรุงกลุ่มยานพาหนะ

ระบบบริหารจัดการการซ่อมบำรุงกลุ่มยานพาหนะ

ติดตามประวัติการซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายรวมจากทั่วทั้งองค์กรได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุม พัฒนาการวางแผนสินทรัพย์ และเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลุ่มยานพาหนะให้ดียิ่งขึ้น 

เรียนรู้ว่าโซลูชันระบบบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะของเราสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร