การจัดการกลุ่มรถ

ข้อมูลที่จุดประกายการปฏิบัติ

Crown คิดล้ำหน้ากว่ารถยก เพื่อช่วยลูกค้ารวบรวม วัด กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน วิเคราะห์ และปฏิบัติตามข้อมูลเกี่ยวกับรถยก ผู้ควบคุม บริการ การใช้งาน และกลุ่มรถ

fleet management data displayed on a tablet

เป้าหมายแบบบูรณาการเพื่อการจัดการข้อมูล

ตั้งแต่การตัดสินใจวันต่อวัน จนถึงมุมมองแบบภาพรวม Crown Insite Productivity Suit ช่วยผู้จัดการระบุปัญหา ตั้งเป้าหมาย และวัดความสำเร็จ ประกอบด้วยระบบ InfoLink Fleet และการจัดการการควบคุม พร้อมกับระบบการจัดการบำรุงรักษากลุ่มรถ FleetSTATS ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้ดีขึ้น และปรับปรุงผลลัพธ์สำคัญผ่านเป้าหมายที่มีหลักการเพื่อจับข้อมูลและเสนอข้อมูลสำหรับผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้จริง

Crown InfoLink Fleet and Operator Management System

InfoLink

จัดการกลุ่มรถและผู้ควบคุมของคุณ

การใช้ประโยชน์จากคลังสินค้า และใช้ข้อมูลการทำงานสร้างการตัดสินใจที่ดีขึ้นเพื่อประหยัดเวลาและเงิน

FleetSTATS

การจัดการการบำรุงรักษากลุ่มรถ

ติดตามต้นทุนการบำรุงรักษาเพื่อควบคุมกระบวนการได้ดีขึ้น และใช้ประโยชน์จากข้อมูลการปฏิบัติงานที่กว้างขวางและแม่นยำ

Crown FleetSTATS

เรียนรู้ว่าโซโซลูชันของระบบบริหารจัดการยานพาหนะสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร