โปรแกรมการฝึกอบรม

รากฐานของความปลอดภัย

โปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับรถยกของ Crown สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัย และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของได้

two employees discuss safety during forklift training program
operators in DP MoveSafe® program learn important safety features located on lift trucks

การฝึกอบรมผู้ควบคุมรถยก

เครือข่ายผู้ฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติพร้อมและผู้ประเมินที่ได้รับแต่งตั้งของ Crown เสนอการฝึกอบรมใบอนุญาตรถยกและการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียง ครูฝึกที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีทุกคนนำสอนหลักสูตร แสดงข้อมูลความปลอดภัยของรถยกอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าทั้งหมดด้วยงานการนำเสนอที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจน มีความชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย ช่วงเวลาการทำงานมีค่ามากที่สุดและเป็นระบบเพื่อรับรองว่าผู้ควบคุมได้รับการฝึกอบรม ไม่ใช่แค่เพียงการใช้งานรถยกและประสิทธิภาพการทำงาน แต่รวมถึงพฤติกรรมและหลักการใช้งานอย่างปลอดภัยด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้คือส่วนสำคัญในการฝึกอบรมผู้ควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

การฝึกอบรมหัวหน้างาน

หัวหน้างานของผู้ควบคุมรถยกมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทักษะและพฤติกรรมการทำงานอย่างปลอดภัยที่สอนในช่วงการฝึกอบรมผู้ควบคุม Crown ขอเสนอหลักสูตรหัวหน้างานเพื่อสาธิตวิธีชี้แนะผู้ควบคุมรถยกอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานอย่างปลอดภัย 

การอบรมครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น:

 

การระบุการใช้งานที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม

การตระหนักถึงอันตรายที่เป็นไปได้

การให้ข้อชี้แนะแก่ผู้ควบคุม

การดูแลบุคลากรเดินเท้า

ข้อกำหนดการทำงาน สุขภาพ และความปลอดภัย (WHS)

service technicians during a Demonstrated Performance Service Training workshop

การฝึกอบรมช่างเทคนิคบริการ

การฝึกอบรม Demonstrated Performance Service Training ที่ได้รับรางวัลของเราทำให้ช่างเทคนิคบริการมีทักษะและความรู้เฉพาะที่จำเป็นต้องมีของ Crown เพื่อดูแลรักษากลุ่มรถให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่างเทคนิคส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ชอบเรียนรู้จากการปฏิบัติ และมีแนวโน้มจะสะสมข้อมูลที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงมากกว่าจากการนำเสนอในบทความวิชาการ การฝึกอบรมช่างเทคนิคบริการ DP ของ Crown ล้ำหน้ากว่าการฝึกอบรมหลักสูตรในห้องเรียนทั่วๆ ไป โดยอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมได้ทำงานกับรถยกโดยครูฝึกเป็นผู้แนะนำ ช่างเทคนิคสามารถเรียนรู้ตามการทำเป็นตัวอย่างและความสนใจในงานเฉพาะและกลุ่มทักษะ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรที่สุด

การฝึกอบรมแบบสาธิตที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของช่างเทคนิคแต่ละบุคคล ช่างเทคนิคใช้เวลาแค่เพียงสิ่งที่ต้องเรียนรู้ และทำงานกับรถยกเฉพาะคันที่ต้องใช้เท่านั้น

การฝึกอบรมบุคลากรเดินเท้า

ความระมัดระวังของบุคลากรเดินเท้าคือส่วนสำคัญครอบคลุมโปรแกรมความปลอดภัยของรถยก Crown ขอเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมที่สามารถช่วยฝึกอบรมบุคลากรเดินเท้าที่ทำงานใกล้กับรถยก 

pedestrian attends lift truck safety program to ensure safe work practices

ครูฝึกสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ

หลักสูตรครูฝึกสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ (MHE) มีโปรแกรมการฝึกครูฝึกเพื่อฝึกสอนผู้ควบคุมที่ครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรม ผู้เข้าอบรมในโปรแกรมครูฝึกสอน MHE หนึ่งวัน จะได้เรียนรู้และฝึกฝนทางเทคนิคที่ครบถ้วน พร้อมกับเทคนิคการฝึกอบรมและการสอน รวมถึงวิธีการส่งเสริมทักษะการทำงานที่ปลอดภัย ผู้ฝึกจะกลับไปพร้อมทักษะที่จำเป็นเพื่อดำเนินการฝึกสอนภายใน รวมถึงมีตัวเลือกเพื่อทบทวนทักษะเป็นครั้งคราว

โปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุมของเรา ประกอบด้วย

การฝึกอบรมและการประเมินผล
เทคนิคและความระมัดระวังในการจัดการแบตเตอรี่
ใบรับรอง Bluecard™ OHS และใบผ่านการเรียนรู้
เทคนิคและความระมัดระวังในการจัดการด้วยตนเอง
ความระมัดระวังของบุคลากรเดินเท้า
ผู้ฝึกงาน เช่น การใช้งานในคลังสินค้า

ต้องการฝึกอบรมใช่ไหม โปรดติดต่อทีมฝึกอบรมสำหรับรายละเอียดสถานที่จัดการฝึกอบรมและกำหนดการหลักสูตร