Colofon / Juridische Kennisgeving

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Philipp-Hauck-Straße 12

D-85622 Feldkirchen

Duitsland

Tel: +49 (0)89 93 002-0

Fax: +49 (0)89 93 002-133

E-Mail: info@crown.com

Rechtsgebied/registratienummer: Amtsgericht Regensburg, HR A 6730

Gedelegeerde bestuurder: Kenneth Dufford 

BTW-nummer: DE 813610042

Algemene partner: Crown Gabelstapler Verwaltungs GmbH, Roding, Crown-Str. 1

D-93426 Roding

Duitsland

 

Rechtsgebied/registratienummer: Amtsgericht Regensburg, HR B 8854

Crown wenst haar intellectuele-eigendomsrechten, waaronder octrooien, merkenrechten en auteursrechten, te beschermen. De tekst, afbeeldingen, grafische vormgevingen, geluidsbestanden, videobestanden, alsmede de rangschikking daarvan op Crown-websites, zijn beschermd onder auteursrecht, merkenrecht of ander intellectueel-eigendomsrecht. De tekst, afbeeldingen, grafische vormgevingen, geluidsbestanden en videobestanden mogen niet zonder specifieke schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gedistribueerd voor commerciële doeleinden. Deze objecten mogen evenmin worden aangepast of worden hergepubliceerd op andere websites. Op geen enkele wijze kan hetgeen is bepaald op deze website worden gekenmerkt als een licentie van Crown voor het gebruik van haar intellectuele-eigendomsrechten.

 

Crown, het Crown-logo, de kleur beige, Crown Lift Trucks, Crown Insite, InfoLink, FleetSTATS, Access 1 2 3, QuickPick, Integrity Service System, Integrity Parts System en ecologic zijn merken geregistreerd door Crown Equipment Corporation en andere entiteiten van Crown in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere merken zijn de intellectuele eigendom van hun respectieve houders.

U stemt ermee in zich te onthouden van de transmissie via deze site of het plaatsen op deze site van materiaal dat ongeschikt, obsceen, onzedelijk, beledigend, of op enigerlei wijze onrechtmatig is. Crown behoudt zich het recht voor om – indien dergelijk materiaal desalniettemin wordt geplaatst – dit materiaal te verwijderen onder het voorbehoud van overige rechten en bevoegdheden die Crown toekomen.

 

Laatst herzien: september 2015