รถฟอร์คลิฟท์และรถลากขนของให้เช่า

 รุ่นรถฟอร์คลิฟท์ที่เช่าได้  คุณสามารถเช่ารถฟอร์คลิฟท์เป็นระยะสั้น ระยะยาว หรือเฉพาะฤดูกาลได้ทุกรุ่น

หรือโทรติดต่อ (66) 2118 3222

รถขนของแบบลากเดินและแบบขับ

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ WP

รถขนของแบบลากเดินสำหรับช่องทางเดินแคบ
 ความจุ: สูงสุด 2,020 กก.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ PE

รถขนของแบบขับมีที่ดัน
ความจุ: สูงสุด 3,640 กก.

Electric Pallet Jacks for Rent
 ซีรี่ส์ PC

รถขนของแบบขับควบคุมส่วนกลาง
ความจุ: สูงสุด 3600 กก.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ TR

รถลากจูง
ความจุ: สูงสุด 4,535 กก.

รถสแต๊กเกอร์พาเลท

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ SH

รถสแต๊กเกอร์มีขารองรับรุ่นทำงานหนัก
 ความจุ: สูงสุด 1,800 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 4,875 มม.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ SHR

รถสแต๊กเกอร์มีขารองรับแบบยื่นรุ่นทำงานหนัก
น้ำหนักที่ยกได้: สูงสุด 1,600 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 4,875 มม.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ SX

รถสแต๊กเกอร์มีขารองรับแบบดัน
ความจุ: สูงสุด 1200 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 4250 มม.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ ST

รถสแต๊กเเกอร์มีขารองรับแบบดัน
ความจุ: สูงสุด 1,500 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 5,500 มม.

รถยกสินค้า

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ WAV

ยานพาหนะ Work Assist
ความจุผู้ขับ: สูงสุด 135 กก.
ความจุของแท่นรับน้ำหนักบรรทุก: สูงสุด 90 กก.
ความจุของห้องบรรทุก: สูงสุด 115 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 2,992 มม.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ SP

รถยกสินค้า
น้ำหนักที่ยกได้: สูงสุด 1,250 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 9,600 มม.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ TSP

รถยกสูงสำหรับช่องทางเดินแคบมาก
ความจุ: สูงสุด 1,500 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 17,145 มม.

รถสแต๊กเกอร์มีข้อต่อยืด

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ RR

รถสแต๊กเกอร์มีข้อต่อยืด
ความจุ: สูงสุด 2,000 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 1,475 มม.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ RD

รถสแต๊กเกอร์มีข้อต่อยืดเอื้อมลึก
ความจุ: สูงสุด 1,450 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 1,595 มม.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ RM

รถสแต๊กเกอร์มีข้อต่อยืดแบบเสา MonoLift
ความจุ: สูงสุด 2,000 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 1,534 มม.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ RMD

รถสแต๊กเกอร์มีข้อต่อยืดแบบเสา MonoLift
ความจุ: สูงสุด 1,450 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 1,658 มม.

รถฟอร์คลิฟท์ถ่วงน้ำหนักแบบไฟฟ้า

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ FC

รถฟอร์คลิฟท์ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบนั่ง
ความจุ: สูงสุด 3,000 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 7,925 มม.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ SC

รถฟอร์คลิฟท์ขับเคลื่อน 3 ล้อแบบนั่ง
ความจุ: สูงสุด 1,800 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 7,467 มม.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ RC

รถฟอร์คลิฟท์ขับเคลื่อน 3 ล้อแบบยืน
ความจุ: สูงสุด 1,800 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 7,010 มม.

รถฟอร์คลิฟท์ถ่วงน้ำหนักแบบ IC

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ C-5

รถฟอร์คลิฟท์มียางรอง LPG
ความจุ: สูงสุด 3,000 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 7,470 มม.

Electric Pallet Jacks for Rent
ซีรี่ส์ C-5

รถฟอร์คลิฟท์ LPG ล้ออัดอากาศ (ยืดหยุ่นมาก)
ความจุ: สูงสุด 3,000 กก.
ความสูงในการยก: สูงสุด 7,470 มม.

หมายเหตุ: ความจุและข้อมูลจำเพาะต่าง ๆ สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกัน และเปลี่ยนแปลงได้เสมอ รถหลายรุ่นมีการปรับรถแบบใช้ในที่เย็นหรือไม่ใช้ในที่เย็นให้เลือก

 ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ทีมช่วยเหลือด้านการเช่ารถสามารถช่วยคุณได้

หรือโทรติดต่อ (66) 2118 3222