Điều kiện Sử dụng


1. Chính sách và quy định chung
Không có chính sách và quy định chung; các điều khoản và điều kiện cụ thể áp dụng cho giao dịch giữa Crown Việt Nam và khách hàng sẽ được bao gồm trong hợp đồng giữa khách hàng và Crown Việt Nam.
 
2. Quy định và hình thức thanh toán
Hiện tại, Crown Việt Nam vẫn chưa thực hiện bất kỳ giao dịch bán hàng trực tuyến nào. Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc thanh toán sẽ được bao gồm trong hợp đồng giữa khách hàng và Crown Việt Nam.
 
3. Chính sách giao hàng/vận chuyển
Hiện tại, Crown Việt Nam vẫn chưa thực hiện bất kỳ giao dịch bán hàng trực tuyến nào. Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc thanh toán sẽ được bao gồm trong hợp đồng giữa khách hàng và Crown Việt Nam.
 
4. Chính sách bảo đảm/bảo trì
Hiện tại, Crown Việt Nam vẫn chưa thực hiện bất kỳ giao dịch bán hàng trực tuyến nào. Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc thanh toán sẽ được bao gồm trong hợp đồng giữa khách hàng và Crown Việt Nam.
 
5. Chính sách thay thế/trả lại sản phẩm và hoàn tiền
Hiện tại, Crown Việt Nam vẫn chưa thực hiện bất kỳ giao dịch bán hàng trực tuyến nào. Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc thanh toán sẽ được bao gồm trong hợp đồng giữa khách hàng và Crown Việt Nam.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Xem Chính sách Quyền riêng tư.