Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân


Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2012 (“PDPA”) của Singapore và các yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân theo luật pháp Việt Nam. Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân này (“Chính sách”) đặt ra cách thức mà Crown Equipment (Singapore) Pte Ltd và các tổ chức, chi nhánh và công ty con liên quan (gọi chung là “Crown”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ PDPA và pháp luật Việt Nam.
Chính sách này áp dụng cho trang web của chúng tôi (“Dịch vụ”). Bằng cách nhấp vào “Tôi đồng ý” hoặc chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chính sách quyền riêng tư này, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo các điều khoản của Chính sách này.
Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách này theo thời gian. Mọi thay đổi về Chính sách này sẽ được đăng lên trang này và sẽ có hiệu lực vào ngày đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ được coi là chấp nhận bất kỳ thay đổi nào như vậy. Do đó, bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên.

“Dữ liệu cá nhân” là gì?
“Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù là đúng hay không, về một cá nhân mà có thể được xác định từ dữ liệu đó hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà Crown có quyền truy cập. Dữ liệu cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi, không được cung cấp thù lao, bao gồm những điều sau:

(a)    Họ và tên;
(b)    Số điện thoại di động;
(c)    Địa chỉ email cá nhân;
(d)    Địa chỉ cư trú;
(e)    Thông tin liên quan đến thanh toán như chi tiết thẻ tín dụng và chi tiết tài khoản ngân hàng;
(f)    Thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi bao gồm cookie và địa chỉ IP (đến mức độ mà bạn có thể được xác định từ thông tin đó).

Xin lưu ý rằng “thông tin liên hệ công việc” không được đề cập trong PDPA, luật pháp Việt Nam và Chính sách này. “Thông tin liên hệ công việc” có nghĩa là tên của cá nhân, chức danh hoặc danh xưng, số điện thoại công việc, địa chỉ công việc, địa chỉ thư điện tử công việc hoặc số fax và bất kỳ thông tin tương tự nào khác về cá nhân, không được cá nhân cung cấp chỉ vì mục đích cá nhân của mình.

Khi nào chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn?

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn trong trường hợp hợp lý và phù hợp. Nói chung, cách thức mà Crown có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn bao gồm (nhưng không giới hạn những cách sau đây):

(a)    Khi bạn gửi biểu mẫu liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi;
(b)    Khi bạn nộp đơn xin việc cho chúng tôi;
(c)    Khi bạn liên hệ với chúng tôi với các thắc mắc, yêu cầu hoặc phản hồi;
(d)    Khi chúng tôi tiến hành nghiên cứu hoặc khảo sát thị trường;
(e)    Khi bạn đăng ký nhận thông báo, bản tin hoặc tài liệu tiếp thị khác;
(f)    Khi bạn mua hàng hoặc yêu cầu dịch vụ thông qua trang web của chúng tôi, qua email hoặc dưới bất kỳ hình thức văn bản nào khác;

Bằng cách gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đảm bảo rằng tất cả Dữ liệu Cá nhân được gửi cho chúng tôi là đầy đủ, chính xác và đúng sự thật. Việc không đảm bảo rằng các dữ liệu được cung cấp cho chúng tôi là đầy đủ, chính xác và đúng sự thật có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập, ghi lại hoặc phân tích thông tin thống kê ẩn danh như địa chỉ IP, số lượng và tần suất khách truy cập. Cookie có thể được sử dụng trong việc thu thập thông tin đó. Không thể xác định cá nhân từ thông tin đó. Trang web của Crown sử dụng Google Analytics, một công cụ phân tích trang web do Google Inc. cung cấp, công cụ này tạo ra các thống kê chi tiết về lưu lượng truy cập và nguồn lưu lượng truy cập của trang web.  Crown sử dụng Google Analytics vì lý do thống kê, ví dụ: để đo lường số lượng người dùng đã nhấp vào một số thông tin sản phẩm nhất định.  Google Analytics sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web của Crown, bao gồm cả địa chỉ IP của bạn.  Vì địa chỉ IP của bạn là một yếu tố cá nhân có thể cho phép xác định bạn, Crown đã triển khai một mã cụ thể để đảm bảo rằng địa chỉ IP của bạn sẽ chỉ được thu thập dưới dạng rút gọn và ẩn danh.  Do đó, Google sẽ không thể xác định bạn từ địa chỉ IP được thu thập khi sử dụng trang web này.  Thông tin mà cookie này thu thập sẽ được chuyển sang Google Inc. tại Hoa Kỳ.  Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics bằng cách sử dụng liên kết sau: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bằng cách nhấp vào "Tôi đồng ý" hoặc chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chính sách quyền riêng tư này, bạn đồng ý với việc lưu trữ và sử dụng cookie của chúng tôi trên thiết bị của bạn. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của mình để tắt cookie, tuy nhiên, làm như vậy có thể giới hạn quyền truy cập của bạn vào các tính năng đầy đủ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Ví dụ: bạn có thể chia sẻ một số tài liệu nhất định trên trang web và dịch vụ của chúng tôi với những người khác thông qua các dịch vụ mạng xã hội như Facebook. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web này hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba điều hành. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách quyền riêng tư của các trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó. Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hành vi, thiếu sót, chính sách dữ liệu của bên thứ ba hoặc việc sử dụng cookie cũng như nội dung hoặc bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào, ngay cả khi được liên kết với trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích gì?
Nói chung, mục đích mà Crown có thể thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn bao gồm (nhưng không giới hạn những mục đích sau đây):

(a)    Để cung cấp các dịch vụ khách hàng bao gồm trả lời các thắc mắc và yêu cầu của bạn;
(b)    Để tiến hành nghiên cứu, khảo sát và phỏng vấn về thị trường;
(c)    Để xử lý giao dịch;
(d)    Để quản lý thanh toán, lập hóa đơn, các vấn đề tài khoản;  
(e)    Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ;  
(f)    Để tuân thủ các yêu cầu quy định và pháp lý;
(g)    Vì mục đích quảng cáo và tiếp thị;  
(h)    Để đánh giá đơn xin việc, thực tập và văn bản đính kèm và tiến hành thẩm định các ứng viên.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn hoặc được cho là đồng ý hoặc được cho phép theo luật PDPA, luật pháp Việt Nam hoặc các luật và quy định hiện hành khác và vì các mục đích mà bạn đã đồng ý.

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với ai?

Trong quá trình cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba sau đây vì các mục đích được liệt kê ở trên (không đầy đủ):

(a)    các đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà đã được Crown thuê để cung cấp các dịch vụ như bảng lương, xử lý dữ liệu, đào tạo, nghiên cứu thị trường;
(b)    đối tác kinh doanh của Crown;
(c)    ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng;
(d)    các cố vấn chuyên môn của Crown như luật sư và kiểm toán viên;
(e)    các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật có liên quan;
(f)    bất kỳ bên nào mà bạn cho phép chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được giám sát, chuyển giao, lưu trữ và/hoặc xử lý ở một quốc gia hoặc lãnh thổ bên ngoài Singapore hoặc Việt Nam. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng bất kỳ bên nào trong một quốc gia hoặc lãnh thổ bên ngoài Singapore hoặc Việt Nam mà chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ thực thi pháp lý để cung cấp một tiêu chuẩn bảo vệ ít nhất có thể so sánh được với tiêu chuẩn bảo vệ theo PDPA và pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi quản lý, bảo vệ và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi đã chỉ định một Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu, người sẽ giám sát và đảm bảo việc quản lý Dữ liệu Cá nhân phù hợp với PDPA. Các chi tiết liên hệ của Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi được liệt kê dưới đây.

(a)    Bảo vệ
Chúng tôi phản ứng với vi phạm quyền riêng tư một cách nghiêm trọng và sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ an toàn và bảo vệ khỏi sự truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý trái phép hoặc những rủi ro tương tự.  

(b)    Tính chính xác và Chỉnh sửa
Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được chính xác và đầy đủ.  
Để giúp chúng tôi duy trì tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân của bạn, nếu có bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào trong Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc nếu bạn muốn chỉnh sửa bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của bạn, vui lòng viết thư cho Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ dưới đây. Chúng tôi sẽ cần đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như tính chất yêu cầu của bạn, để có thể xử lý yêu cầu của bạn.
Đối với yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân, khi chúng tôi có đủ thông tin từ bạn để xử lý yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp chúng tôi không thể thực hiện trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất mà chúng tôi có thể thực hiện việc chỉnh sửa. Xin lưu ý rằng PDPA loại bỏ một số loại Dữ liệu Cá nhân nhất định khỏi yêu cầu chỉnh sửa của bạn.  
Chúng tôi cũng sẽ tính phí dịch vụ cho bạn trong phạm vi pháp luật cho phép, để quản lý và xử lý yêu cầu truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một ước tính bằng văn bản về khoản phí mà chúng tôi sẽ thu. Xin lưu ý rằng chúng tôi không cần phải trả lời hoặc xử lý yêu cầu truy cập của bạn cho đến khi bạn đồng ý thanh toán phí.   


(c)    Lưu giữ
Chúng tôi sẽ chỉ lưu dữ Dữ liệu Cá nhân miễn là việc lưu giữ cần thiết cho (i) các mục đích thu thập Dữ liệu Cá nhân và (ii) vì mục đích pháp lý và kinh doanh.

Bạn có những quyền gì?  

(a)    Quyền rút lại sự đồng ý
Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi một cách hợp lý. Đặc biệt, bạn có quyền từ chối nhận tài liệu tiếp thị và quảng cáo. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản qua email hoặc qua đường bưu điện đến Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ dưới đây. Khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các kết quả có thể xảy ra khi bạn đồng ý rút lại sự đồng ý và chúng tôi sẽ ngừng thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn, trừ khi được phép hoặc yêu cầu bởi PDPA, luật pháp Việt Nam hoặc mọi luật và quy định hiện hành khác.  

(b)    Quyền truy cập và chỉnh sửa
Bạn có thể yêu cầu thông tin về Dữ liệu Cá nhân thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi, cũng như thông tin về cách thức Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được hoặc có thể được chúng tôi tiết lộ trong vòng một năm trước ngày bạn yêu cầu.

Bạn nên tiếp cận ai?
Nếu bạn có bất kỳ phản hồi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc nếu bạn muốn biết thêm về các chính sách và thực hành bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi thông qua một trong các phương thức sau:

(a)    Email: contact.apac@crown.com
Vui lòng gửi đến Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu
(b)    Địa chỉ gửi thư: 15 Tuas Avenue 8, Singapore 639230.
Vui lòng gửi đến Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu

Để biết thêm thông tin về PDPA, vui lòng truy cập http://www.pdpc.gov.sg.
Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân này sẽ được điều chỉnh về tất cả các khía cạnh của pháp luật Singapore.

Cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 5 năm 2018