Chính sách Quyền riêng tư của Crown CÔNG TY TNHH CROWN EQUIPMENT (VIỆT NAM)

 

1. Giới thiệu

Trong quá trình kinh doanh của Crown tại Việt Nam, Crown thu thập thông tin cá nhân và Chính sách Quyền riêng tư của Crown đã được phát triển để đảm bảo rằng những thông tin đó được xử lý một cách phù hợp.

Crown cam kết tuân thủ luật Bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của Việt Nam liên quan đến tất cả thông tin cá nhân mà Crown thu thập được. Cam kết này được thể hiện trong Chính sách này. Thông tin cá nhân do Crown nắm giữ sẽ được xử lý theo Luật Quyền riêng tư sở tại.

Chính sách này đặt ra các biện pháp kiểm soát trên diện rộng mà Crown đã áp dụng để điều chỉnh cách Crown thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, các trường hợp mà Crown có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba, cách mọi người có thể truy cập thông tin cá nhân của họ do Crown nắm giữ và những gì mọi người có thể làm nếukhông hài lòng với việc Crown xử lý thông tin cá nhân của mình.

 

2. Crown là ai?

Trong Chính sách này, “Crown” nói đến Công ty TNHH Crown Equipment (Việt Nam).

 
3. Chính sách Quyền riêng tư của Crown áp dụng cho những ai?

Chính sách này áp dụng cho bất kỳ cá nhân nào mà Crown hiện đang nắm giữ hoặc có thể thu thập thông tin cá nhân trong tương lai.

 

4. Chính sách Quyền riêng tư của Crown áp dụng cho những thông tin nào?

Chính sách này áp dụng cho thông tin cá nhân. “Thông tin cá nhân” là thông tin hoặc ý kiến về một cá nhân được xác định hoặc một cá nhân có thể nhận dạng một cách hợp lý, cho dù thông tin có đúng hay không và liệu có được ghi lại dưới dạng vật chất hay không.

 

5. Thông tin nào không phải là thông tin cá nhân?

Thông tin mà Crown đã xóa bất kỳ sự liên quan nào đến một người, để người đó không thể nhận dạng một cách hợp lý từ thông tin đó, không phải là thông tin cá nhân.

Crown có thể sử dụng thông tin này vì các mục đích riêng và lợi ích thương mại. Ví dụ: việc người dùng “x” ở độ tuổi 30-35 đã truy cập trang web của Crown không phải là thông tin cá nhân.

 

6. Crown thu thập thông tin cá nhân như thế nào và khi nào?

Crown tiến hành thu thập thông tin cá nhân theo nhiều cách khác nhau trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm:

 • trong các thỏa thuận mà Crown ký kết với khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu và các nhân viên khác;
 • khi cung cấp thiết bị và dịch vụ và thông tin liên quan cho khách hàng, và quản lý tài khoản của khách hàng;
 • khi thuê các nhà cung cấp, nhà thầu và các nhân sự khác;
 • khi trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm và công việc kinh doanh của chúng tôi;
 • bằng cách tương tác với mọi người qua các trang web, email và điện thoại của chúng tôi;
 • khi tổ chức các cuộc thi, chương trình xúc tiến thương mại; và
 • bằng cách giám sát qua video an ninh tại các cơ sở của Crown.

Các loại thông tin cá nhân mà Crown thu thập và nắm giữ bao gồm (tùy trường hợp) tên, địa chỉ và các thông tin liên hệ khác, thông tin chi tiết về kinh nghiệm làm việc của một người và các bằng cấp khác, ngày sinh, thông tin chi tiết về bằng lái xe, tài khoản ngân hàng, ảnh và cảnh quay.

Khi hợp lý và có thể thực hiện được, Crown sẽ thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ người đó. Trường hợp không rõ ràng là sẽ thực hiện điều này, Crown sẽ tìm cách xác định rằng đang thực hiện điều này.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Crown cần phải thu thập thông tin cá nhân thông qua các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý bên thứ ba (ví dụ: thông tin khách hàng của Crown nhận được từ các chi nhánh của Crown) hoặc từ một nguồn thông tin được công khai (ví dụ: danh bạ điện thoại).

Vào thời điểm hoặc ngay sau khi Crown thu thập thông tin cá nhân, Crown sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng người đó biết rằng Crown đã thu thập thông tin, (các) mục đích của việc thu thập thông tin, những hệ quả chính (nếu có) nếu thông tin không được thu thập, các loại tổ chức (nếu có) mà thông tin có thể được tiết lộ (bao gồm cả những người ở nước ngoài), bất kỳ luật nào yêu cầu thông tin cụ thể phải được thu thập và thực tế rằng Chính sách Quyền riêng tư này bao gồm các chi tiết về quyền truy cập, chỉnh sửa và khiếu nại.

Thông tin cá nhân do Crown thu thập có thể được lưu giữ ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm cả định dạng bản cứng và trên hệ thống máy tính của Crown.

Nếu Crown nhận được thông tin cá nhân mà Crown không yêu cầu (thông tin không được yêu cầu) và Crown xác định rằng Crown không thể thu thập thông tin đó theo Những nguyên tắc Quyền riêng tư của Úc nếu Crown đã yêu cầu, thì Crown sẽ hủy hoặc loại bỏ danh tính thông tin đó nếu như việc làm điều này là đúng pháp luật và hợp lý.

 

7. Crown sử dụng thông tin cá nhân như thế nào?

Trường hợp mà chúng tôi có thể đưa thông tin cá nhân vào tùy thuộc vào lý do mà thông tin đó được thu thập. Crown có thể sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích thu thập thông tin chính (ví dụ: để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chuyển giao thiết bị cho người đó, để xử lý đăng ký tín dụng) hoặc vào bất kỳ mục đích phụ liên quan nào mà chúng tôi có thể mong đợi một cách hợp lý để sử dụng thông tin cá nhân.

Trong một số trường hợp nhất định, Crown có thể sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị trực tiếp. Tuy nhiên, một người có thể yêu cầu Crown không sử dụng thông tin cá nhân của họ để gửi tài liệu tiếp thị trực tiếp cho người đó bất cứ lúc nào. Có thể thực hiện yêu cầu như vậy bằng cách liên hệ với Crown bằng thông qua thông tin liên hệ của chúng tôi được cung cấp trong đề mục “Liên hệ với Crown” bên dưới. Không mất phí để đưa ra yêu cầu như vậy.

 

8. Tiết lộ thông tin cá nhân

Crown tôn trọng bảo mật thông tin cá nhân và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để giữ thông tin cá nhân bí mật tuyệt đối.

Crown sẽ tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba nếu điều đó là cần thiết cho mục đích thu thập thông tin chính hoặc cho mục đích phụ có liên quan, nếu việc tiết lộ có thể được mong đợi một cách hợp lý (ví dụ: tiết lộ thông tin cho khách hàng nhằm mục đích giao thiết bị đặt hàng từ Crown). Khi cần phải tiết lộ thông tin như vậy, Crown sẽ yêu cầu bên thứ ba cam kết xử lý thông tin cá nhân theo luật hiện hành.

Nếu không, Crown sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người có liên quan đến thông tin nếu việc tiết lộ thông tin:

(a) cần thiết để bảo vệ hoặc thực thi các quyền hoặc lợi ích hợp pháp của Crown hoặc để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào;
(b) cần thiết để ngăn chặn hoặc giảm bớt mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe hoặc sự an toàn của một người;
(c) được luật pháp yêu cầu hoặc cho phép; hoặc
(d) được cho phép theo một ngoại lệ khác trong luật pháp sở tại.

Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Crown cũng sẽ không bán thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của người có liên quan đến thông tin. Crown sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho người nhận ở nước ngoài trừ trường hợp được yêu cầu khi cung cấp trực tiếp hàng hóa/dịch vụ được chỉ định.

 

9. Bảo mật thông tin

Crown sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân do Crown nắm giữ đều được bảo mật khỏi bất kì sự truy cập hoặc tiết lộ trái phép nào. Tuy nhiên, Crown không đảm bảo rằng thông tin cá nhân không thể bị truy cập bởi một người không được phép (ví dụ: tin tặc) hoặc việc tiết lộ thông tin trái phép sẽ không xảy ra.

Crown sẽ thực hiện các bước hợp lý để hủy hoặc xóa bỏ danh tính vĩnh viễn của thông tin cá nhân nếu thông tin đó không còn cần thiết cho các mục đích mà Crown được phép sử dụng thông tin đó.

 

10. Truy cập thông tin cá nhân

Một người có thể yêu cầu truy cập thông tin cá nhân về họ do Crown nắm giữ. Có thể thực hiện yêu cầu như vậy bằng cách liên hệ với Crown qua thông tin liên hệ của chúng tôi được cung cấp trong đề mục “Liên hệ với Crown” bên dưới.

Crown sẽ cấp cho một người quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ càng sớm càng tốt, tùy thuộc vào các trường hợp được yêu cầu.

Một yêu cầu truy cập thông tin cá nhân sẽ bị từ chối nếu:

(a) yêu cầu là nhảm nhí hoặc gây khó chịu;
(b) việc cung cấp quyền truy cập sẽ có tác động không hợp lý đến quyền riêng tư của người khác;
(c) việc cung cấp quyền truy cập sẽ đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra đối với cuộc sống hoặc sức khỏe của bất kỳ người nào;
(d) việc cung cấp quyền truy cập sẽ làm phương hại đến các quyền hợp pháp của Crown; hoặc
(e) có những căn cứ hợp pháp khác để từ chối yêu cầu.

Crown có thể tính các chi phí hợp lý phát sinh trong việc cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của một cá nhân. Phí (nếu có) sẽ được thông báo trước khi tính.

 

11. Hiệu chỉnh thông tin cá nhân

Crown sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ. Tuy nhiên, nếu một người tin rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về họ là không chính xác hoặc đã lỗi thời, thì họ nên liên hệ với Crown qua thông tin liên hệ của chúng tôi được cung cấp trong đề mục “Liên hệ với Crown” bên dưới.

 

12. Khiếu nại

Nếu một người muốn khiếu nại về hành vi vi phạm Chính sách Quyền riêng tư của Crown hoặc Luật Quyền riêng tư có liên quan, thì có thể gửi khiếu nại đến Crown qua thông tin liên hệ của chúng tôi được cung cấp trong đề mục “Liên hệ với Crown” bên dưới.

Crown giải quyết các khiếu nại thông qua quy trình xử lý khiếu nại về quyền riêng tư dữ liệu nội bộ của chúng tôi, theo đó, nhân viên liên hệ của Crown sẽ được sắp xếp để đánh giá khiếu nại của quý vị và trả lời quý vị trong một khung thời gian hợp lý. Crown xem xét tất cả các khiếu nại một cách nghiêm túc và bất kỳ hành động nào tiếp theo sau phản hồi ban đầu của chúng tôi dành cho quý vị sẽ khác nhau tùy thuộc vào bản chất của khiếu nại của quý vị.

 

13. Thông tin bổ sung liên quan đến Thông tin tín dụng

Chính sách Quyền riêng tư này cũng áp dụng liên quan đến việc Crown thu thập và sử dụng thông tin tín dụng của các cá nhân, liên quan đến tín dụng thương mại được cung cấp thông qua Crown.

Các loại thông tin tín dụng mà Crown thu thập và sử dụng vào mục đích đánh giá đơn xin cấp khoản tín dụng thương mại thường bao gồm:

 • tên, địa chỉ và các thông tin liên lạc khác của chủ tài khoản và người bảo lãnh (cả tương lai và hiện tại);
 • thông tin tài khoản ngân hàng;
 • thông tin bằng lái xe;
 • thông tin tài chính;
 • thông tin về tài sản do một cá nhân nắm giữ.

Thông tin như vậy được thu thập từ cá nhân có liên quan và từ các cơ quan báo cáo tín dụng, cũng như từ các thông tin công khai. Crown sử dụng thông tin thu thập được để tạo bản báo cáo đánh giá tín dụng nội bộ.

Crown tiết lộ thông tin tín dụng cho các cơ quan báo cáo tín dụng:

 • để có được một bản báo cáo tín dụng từ cơ quan báo cáo tín dụng; và
 • cho các mục đích gửi hồ sơ tín dụng xấu chống lại cá nhân.

Khi gửi hồ sơ tín dụng xấu chống, chúng tôi có thể tự làm điều này hoặc thông qua các đại lý của chúng tôi.

 

14. Google Analytics

Trang web của Crown cũng sử dụng Google Analytics, một công cụ phân tích trang web do Google Inc. cung cấp, công cụ này tạo ra các thống kê chi tiết về lưu lượng truy cập và nguồn lưu lượng truy cập của trang web. Crown sử dụng Google Analytics vì lý do thống kê, ví dụ: để đo lường số lượng người dùng đã nhấp vào một số thông tin sản phẩm nhất định. Google Analytics sử dụng Cookie để thu thập thông tin về việc quý vị sử dụng trang web của Crown, bao gồm cả địa chỉ IP của quý vị. Vì địa chỉ IP của quý vị là một yếu tố cá nhân có thể cho phép xác định quý vị, Crown đã triển khai một mã cụ thể để đảm bảo rằng địa chỉ IP của quý vị sẽ chỉ được thu thập dưới dạng rút gọn và ẩn danh. Do đó, Google sẽ không thể xác định quý vị từ địa chỉ IP được thu thập từ quý vị khi quý vị sử dụng trang web này. Thông tin mà Cookie này thu thập sẽ được chuyển sang Google Inc. tại Hoa Kỳ.

 

Quý vị có thể chọn không tham gia Google Analytics bằng cách sử dụng liên kết sau: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

 

Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận Cookie. Tuy nhiên, quý vị có thể sửa đổi việc sử dụng hoặc tắt Cookie nếu muốn, thường thông qua việc thay đổi cài đặt duyệt phần mềm internet của quý vị. 

Lưu ý: nếu Cookie bị tắt, điều đó có thể có nghĩa là quý vị bị giảm chức năng hoặc quý vị có thể bị ngăn sử dụng tất cả các phần tử của trang web Crown.

 

15. Liên hệ Crown

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư của Crown hoặc cách Crown quản lý thông tin cá nhân hoặc nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc Crown xử lý thông tin cá nhân, thì quý vị có thể liên hệ với Crown qua đường bưu điện, điện thoại hoặc email:

Nhân viên Quyền riêng tư của Crown
Nhà xưởng NX2, Lô S10-S11, Khu công nghiệp Long Hậu Mở rộng,
đường Tân Tập-Long Hậu, Xã Long Hậu,
Huyện Cần Giuộc,
Tỉnh Long An 850000, Việt Nam
Điện thoại: (84) 2 726 255 000
Email: privacy.vn@crown.com