InfoLink

Kết nối. Quản lý. Đạt được.

InfoLink là một giải pháp quản lý người vận hành và đội xe không dây đặt sức mạnh của các chỉ số kinh doanh chính xác, theo yêu cầu ngay trong tầm tay bạn.

 

Cổng thông tin khách hàng InfoLink

Thông tin tốt hơn

Crown mang lại những lợi ích công nghệ để nâng hạ hàng hoá bằng cách kết nối xe nâng, người vận hành và cơ sở cũng như thu thập thông tin chính xác, thời gian thực để đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

InfoLink cho phép bạn theo dõi và quản lý các yếu tố của người vận hành có tác động lớn nhất đến điểm mấu chốt của bạn, bao gồm:

Tuân thủ

Tác động

Năng suất

InfoLink theo dõi dữ liệu trên toàn bộ đội xe nâng của bạn để cung cấp thông tin chi tiết về:

Việc sử dụng đội xe

Tiêu thụ năng lượng

Lập kế hoạch dịch vụ

InfoLink cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các yếu tố hiệu suất chính

Quyết định đúng đắn hơn 

Giao diện thân thiện với người dùng của InfoLink cung cấp các công cụ hữu ích cho người quản lý, giám sát viên, người quản lý an toàn và người vận hành. 

Cảnh báo thời gian thực, biểu đồ trực quan và báo cáo chi tiết cung cấp dữ liệu hiệu suất theo yêu cầu.

Khám phá và phân tích các vấn đề một cách nhanh chóng và đặt điểm chuẩn thông qua những công cụ bảng điều khiển tương tác.

Kết quả tốt hơn

Dữ liệu chính xác, mạnh mẽ hỗ trợ các quyết định có thể giúp tổ chức của bạn đạt được sự an toàn và tuân thủ được cải thiện, năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn và hoạt động được tối ưu hóa.

Người dùng InfoLink có vai trò đa dạng thấy rõ thông tin chi tiết và cung cấp các kết quả tốt hơn trong toàn bộ tổ chức của bạn.

An toàn và tuân thủ được cải thiện
Năng suất cao hơn
Chi phí thấp hơn
Hoạt động tối ưu hóa

Thực hiện dễ dàng

Cảm biến dựa trên xe nâng, truyền dữ liệu không dây an toàn và cổng quản lý dựa trên đám mây mang lại lợi ích tối đa với lắp đặt và chi phí thiết bị tối thiểu.

Mô-đun InfoLink có thể được lắp đặt trên toàn bộ đội xe nâng của bạn; xe nâng chạy bằng điện và khí, xe nâng không phải của Crown và các phương tiện khác.

InfoLink có sẵn như là một giải pháp dựa trên trang web an toàn, có thể mở rộng, do đó, chức năng đầy đủ của nó có sẵn bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu bạn cần.

Có thể lắp đặt InfoLink trên bất kỳ xe nâng hoặc phương tiện nào khác

Tìm hiểu cách InfoLink có thể cải thiện hoạt động của bạn.