Tập đoàn Clemens Food

Cải thiện an toàn, giảm các tác động lớn trong hoạt động chung

Theo dõi người vận hành

Xác định được những người vận hành hiệu quả nhất và người vận hành có thể cần đào tạo thêm. Clemens hiện có thể theo dõi cách thức và thời gian thiết bị đang được sử dụng và người vận hành nào đang sử dụng thiết bị tại bất kỳ thời điểm nào.

Giảm được tác động

Trải nghiệm giảm được 80 phần trăm trong các sự kiện tác động lớn.

Cơ hội cắt giảm chi phí

Thực hiện những cải tiến đáng kể trong các lĩnh vực trọng tâm của mình để phát hiện ra các cơ hội hiệu quả và cắt giảm chi phí chỉ sau năm tháng lắp đặt: tuân thủ OSHA, quản lý chứng nhận người vận hành và phát hiện tác động.

“InfoLink mang lại một mức độ hiệu quả mới cho các nỗ lực tuân thủ OSHA của chúng tôi. Vì hệ thống cho phép chúng tôi chỉ định một mã PIN cho mỗi người vận hành, chúng tôi có thể giới hạn quyền tiếp cận phương tiện chỉ cho những người vận hành có chứng nhận bắt buộc cần thiết để vận hành xe nâng.” 

 

 

Jeff Barnes

Quản trị viên InfoLink - Tập đoàn Clemens Food

Ứng dụng

Có trụ sở tại Hatfield, Pa., Tập đoàn Clemens Food đã sản xuất các sản phẩm thịt lợn trong hơn 118 năm. Ba cơ sở của công ty, tổng cộng hơn 120.773 mét vuông (1,3 triệu feet vuông), được đặt tại ba địa điểm khác nhau.

 

Thách thức

Với khoảng 230 xe nâng hàng và khoảng 1.080 người vận hành, Tập đoàn Clemens Food cần giảm chi phí và cải thiện năng suất của người vận hành và xe nâng trên cả ba địa điểm. Tập đoàn Clemens xác định các khu vực nằm trong hoạt động mà ban đầu họ muốn nhắm mục tiêu bằng một hệ thống để khám phá các cơ hội hiệu quả hoặc cắt giảm chi phí. Các lĩnh vực trọng tâm của công ty là tuân thủ OSHA, quản lý chứng nhận người vận hành và phát hiện tác động. Clemens cần một hệ thống có thể hoạt động trên các xe nâng hàng từ tất cả các nhà sản xuất.

 

Giải pháp

Hệ thống InfoLink® của Crown Equipment là một phần của Bộ hiệu suất Crown Insite™ và cung cấp dữ liệu có thể hoạt động từ xe nâng. Thông qua các trang tổng quan nội dung phong phú, người quản lý đội xe có thể kết nối với dữ liệu có thể hoạt động được và tập trung vào các cơ hội thực sự đồng thời tránh lãng phí thời gian giải mã các gói dữ liệu.