Mạng lưới đại lý và chi nhánh Crown

Crown quản lý một mạng lưới bán hàng và dịch vụ toàn cầu rộng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mọi lúc, mọi nơi. 

Mạng lưới của chúng tôi bao gồm hơn 500 địa điểm bán lẻ tại hơn 80 quốc gia và trải rộng khắp các châu lục Bắc Mỹ và châu Âu, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tại các quốc gia Brazil và Trung Quốc. Mỗi địa điểm sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với thị trường địa phương đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm khách hàng nhất quán trên toàn thế giới.