Phạm vi xe thuê có sẵn cho thuê

Bạn cần thuê xe nâng?

Tất cả các xe nâng đều có sẵn để cho thuê ngắn hạn, dài hạn hoặc theo mùa.

hoặc gọi (+84) 2726 255 000

Xe nâng pallet kiểu kéo và kiểu lái

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng WP

Xe nâng pallet kiểu kéo cho lối đi hẹp
Công suất: Tối đa 2.020 kg

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng PE

Xe nâng pallet kiểu kéo do người lái
Công suất: Tối đa 3.640 kg

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng PC

Xe nâng pallet kiểu lái điều khiển ở giữa
Công suất: Tối đa 3.600 kg

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng TR

Xe kéo mooc
Công suất: Tối đa 4.535 kg

Xe xếp pallet

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng SH

Xe xếp đứng hạng nặng
Công suất: Tối đa 1.800 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 4.875 mm

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng SHR

Xe xếp đứng tầm cao hạng nặng
Công suất: Tối đa 1.600 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 4.875 mm

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng SX

Xe xếp đứng kiểu kéo
Công suất: Tối đa 1.200 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 4.250 mm

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng ST

Xe xếp đứng kiểu kéo
Công suất: Tối đa 1.500 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 5.500 mm

Xe nhặt hàng

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng WAV

Phương tiện Work Assist
Công suất vận hành: Tối đa 135 kg
Công suất khay chịu tải: Tối đa 90 kg
Công suất boong chịu tải: Tối đa 115 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 2.992 mm

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng SP

Xe nhặt hàng
Công suất: Tối đa 1.250 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 9.600 mm

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng TSP

Xe nâng turret cho lối đi rất hẹp
Công suất: Tối đa 1.500 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 17.145 mm

Xe nâng tầm cao

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng RR

Xe nâng tầm cao
Công suất: Tối đa 2.000 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 1.475 mm

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng RD

Xe nâng tầm cao tiếp cận sâu
Công suất: Tối đa 1.450 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 1.595 mm

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng RM

Xe nâng tầm cao MonoLift
Công suất: Tối đa 2.000 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 1.534 mm

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng RMD

Xe nâng tầm cao MonoLift tiếp cận sâu
Công suất: Tối đa 1.450 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 1.658 mm

Xe nâng đối trọng điện

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng FC

Xe nâng ngồi 4 bánh
Công suất: Tối đa 3.000 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 7.925 mm

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng SC

Xe nâng ngồi 3 bánh
Công suất: Tối đa 1.800 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 7.467 mm

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng RC

Xe nâng đứng 3 bánh
Công suất: Tối đa 1.800 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 7.010 mm

Xe nâng đối trọng IC

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng C-5

Xe nâng lốp đặc LPG
Công suất: Tối đa 3.000 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 7.470 mm

Electric Pallet Jacks for Rent
Dòng C-5

Xe nâng lốp khí nén (siêu đàn hồi) LPG
Công suất: Tối đa 3.000 kg
Chiều cao nâng: Tối đa 7.470 mm

Chú thích: Công suất và thông số kỹ thuật khác nhau tùy theo loại sản phẩm và có thể thay đổi. Cấu hình tủ đông và không đông có sẵn trên nhiều sản phẩm.

 Bạn cần trợ giúp? Nhóm cho thuê của chúng tôi có thể giúp bạn.

hoặc gọi (+84) 2726 255 000