โซลูชันพลังงาน V-Force

เพิ่มพลังให้สมรรถนะของคุณ

ให้ Crown เป็นซัพพลายเออร์หนึ่งเดียวของคุณในด้านโซลูชันที่ขับเคลื่อนรถยก เพื่อสัมผัสประสิทธิภาพ เวลาทำงาน และผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้น

Batteries Home Page Hero
โซลูชันพลังงาน V-Force

สตาร์ทเครื่องติดได้ด้วยแหล่งพลังงานเดียว

Crown พร้อมมอบทุกอย่างที่คุณต้องใช้ในการใช้งานรถยกของคุณ ตั้งแต่ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานของเรา ตลอดจนโซลูชันพลังงานแบบครบวงจรของ V-Force ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณ

โซลูชันพลังงานที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานขับเคลื่อนของ Crown จะนำความเชี่ยวชาญที่ตนมีมาพัฒนาโซลูชันพลังงานสำหรับความต้องการในการใช้งานของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจะเริ่มจากการประเมินการใช้งาน กระบวนการทำงาน และโครงสร้างพื้นฐานในขณะปฏิบัติงาน จากนั้นก็จะแนะนำการกำหนดค่าเทคโนโลยีพลังงานขับเคลื่อนเป็นแบบตะกั่วกรดหรือลิเธียมไอออน รวมถึงแนะนำกระบวนการและวิธีการชาร์จที่ออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสมรรถนะ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ตรวจสอบและบันทึก V-Force

ตรวจสอบและบันทึก

ดำเนินการศึกษาด้านพลังงานเพื่อบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้พลังงาน พฤติกรรมการชาร์จ และเวลาเดินเครื่องเบา

วิเคราะห์และประเมิน V-Force

วิเคราะห์และประเมิน

ตรวจสอบและตีความผลข้อมูลเพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้มในการใช้งาน ทำความเข้าใจความผิดปกติและข้อยกเว้น รวมถึงระบุการใช้งานที่อยู่นอกเหนือพารามิเตอร์ที่แนะนำ

รายงานและแนะนำ V-Force

รายงานและแนะนำ

นำเสนอตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีและความจุของแบตเตอรี่ วิธีการชาร์จที่แนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และการคำนวณ ROI

การผสานการทำงานที่ให้สมรรถนะ

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรดหรือลิเธียมไอออนเป็นแหล่งพลังงานก็ตาม เป้าหมายของเราคือการมอบโซลูชันที่ผสานการทำงานขั้นสูงเพื่อให้รถยก แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และการซ่อมบำรุงทำงานร่วมกันได้ ทั้งนี้ก็เพื่อปรับเวลาทำงานให้เหมาะสม

การทำงานร่วมกันขององค์ประกอบเหล่านี้ให้ประโยชน์เพิ่มเติมได้ โดยจะช่วยลดการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนอะไหล่ เพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการชาร์จและการใช้งาน รวมถึงประหยัดเวลา เงิน และพลังงานที่ใช้

การผสานการทำงาน V-Force

แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์เสริม V-Force

Crown มีผลิตภัณฑ์โซลูชันพลังงาน V-Force ที่ครอบคลุมความต้องการ การใช้งาน ตลอดจนงบประมาณที่หลากหลาย โดยจะมอบทุกสิ่งที่คุณต้องใช้ในการสร้างระบบพลังงานที่ครบวงจร

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบท่อและแบบแบน
แบตเตอรี่จ่ายประจุสูงและแบตเตอรี่สตาร์ทเตอร์
อุปกรณ์ตรวจสอบแบตเตอรี่
ระบบการเติมน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
เครื่องชาร์จความถี่สูง
ที่วางเครื่องชาร์จ
สายเคเบิลและขั้วต่อ
การจัดการสายเคเบิล
อุปกรณ์ซ่อมบำรุงแบตเตอรี่
การบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะที่ช่วยวิเคราะห์ความต้องการด้านพลังงานของคุณ

วิเคราะห์ความต้องการด้านพลังงานของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานขับเคลื่อนของ Crown สามารถวิเคราะห์และตีความผลข้อมูลการใช้พลังงาน เพื่อช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับแหล่งพลังงาน วิธีการชาร์จ และการเลือกอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน

เทคโนโลยีโซลูชันของ Crown เช่น ระบบบริหารจัดการผู้ควบคุมรถและกลุ่มยานพาหนะ InfoLink สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในแต่ละวันได้

การให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมในเวลาที่คุณต้องการ

เมื่อคุณเลือก Crown คุณจะได้รับความช่วยเหลือแบบครบวงจรจากเครือข่ายช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยคุณในการบำรุงรักษารถยกและให้บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จอย่างครอบคลุมเพื่อช่วยเพิ่มเวลาทำงานให้กับรถยกของคุณ

บริการความช่วยเหลือ V-Force