DHL

Hệ thống FleetSTATS của Crown tiết kiệm thời gian và cải thiện các quyết định của đội xe

Tiết kiệm hơn 200 giờ lao động hàng năm

Tối đa hóa tính minh bạch

Khả năng theo dõi dịch vụ của FleetSTATS giúp DHL có thể hiển thị lịch sử dịch vụ cho mọi chiếc xe trong đội xe gồm hơn 7.000 chiếc của họ

Nâng cao năng suất

Việc phê duyệt quản lý nội bộ và lập hóa đơn điện tử đảm bảo xử lý nhanh chóng và chính xác, đồng thời tiết kiệm hơn 200 giờ lao động hàng năm

Lập kế hoạch hiệu quả hơn

Lịch sử dịch vụ đáng tin cậy cho phép các nhà quản lý DHL chủ động lên kế hoạch thay thế xe nâng và tránh thời gian ngừng hoạt động không mong muốn

“Trước khi có chương trình FleetSTATS, có lẽ tôi đã dành... mười phần trăm thời gian của mình để cố gắng giải quyết các vấn đề về lập hóa đơn và thanh toán.”

 
David Andres

Người quản lý danh mục tìm nguồn cung ứng khu vực – DHL

DHL Regional Sourcing Category Manager

Ứng dụng

DHL là một trong những công ty dịch vụ hậu cần chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, cung cấp giải pháp tại hơn 220 quốc gia. Tại Hoa Kỳ, DHL có bốn đơn vị kinh doanh là Supply Chain, DHL Express, DHL Global Forwarding và E-Commerce. Trong đơn vị kinh doanh Supply Chain, công ty vận hành một đội xe gồm hơn 7.000 xe nâng trên nhiều địa điểm, ghi lại chi phí vận hành của đội xe tại hơn 500 trung tâm tính phí.

 

Thách thức

Với một đội xe lớn như vậy, mỗi năm DHL phải lên lịch hàng ngàn cuộc gọi dịch vụ để vừa bảo trì thường xuyên vừa bảo trì ngoài kế hoạch trên hơn 400 địa điểm. Công ty đã cố gắng sử dụng một hệ thống để theo dõi và duy trì hóa đơn sửa chữa cho tất cả các xe nâng của họ nhưng gặp vấn đề với hóa đơn chậm trễ, mất rất nhiều thời gian vào việc nghiên cứu và xử lý chi phí thủ công. Hơn nữa, lịch sử dịch vụ lại ít khả năng hoặc không có khả năng hiển thị. Ban quản lý dành khoảng bốn giờ mỗi tuần để giải quyết các vấn đề thanh toán và cuối cùng phải dựa vào những phỏng đoán theo kinh nghiệm về tác động ngân sách do thiếu dữ liệu có ý nghĩa.  Việc đưa ra quyết định sửa chữa hoặc mua hàng sáng suốt hoàn toàn bất khả thi. Tất cả các chi phí và vấn đề liên quan đến hệ thống đã khiến DHL đặt câu hỏi về quy trình của họ.

Giải pháp

DHL đã chuyển sang hệ thống FleetSTATS của Crown để theo dõi quá trình bảo trì đội xe, đồng thời nắm rõ về chi phí đội xe và lịch sử sửa chữa mà họ đã thiếu. Ban quản lý có thể xem xét và phê duyệt hóa đơn điện tử tại từng địa điểm thực hiện dịch vụ, đảm bảo xử lý hóa đơn nhanh chóng và hợp lý cũng như ước tính chính xác về tác động ngân sách. Các nhà quản lý không còn phải mất thời gian điều tra từng khoản chi phí sửa chữa, tiết kiệm cho công ty hàng trăm giờ mỗi năm. Nhờ có lịch sử dịch vụ chính xác cho mỗi xe trong đội, giờ đây các nhà quản lý có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc sửa chữa và thay thế xe nâng khi có sự cố, đồng thời sử dụng dữ liệu dịch vụ và sửa chữa để chủ động lên kế hoạch mua hàng trong tương lai, giúp giảm thời gian ngừng hoạt động.