Quản lý đội xe

Thông tin truyền cảm hứng cho hành động 

Vượt ra ngoài phạm vi xe nâng, Crown còn giúp khách hàng thu thập, đo lường, đo điểm chuẩn, phân tích và ra hành động dựa trên dữ liệu về xe nâng, người vận hành, dịch vụ, ứng dụng và đội xe của họ.

dữ liệu quản lý đội xe được hiển thị trên máy tính bảng

Phương pháp tiếp cận tích hợp để quản lý dữ liệu

Từ các quyết định hàng ngày đến chế độ xem hình ảnh lớn, Crown Insite Productivity Suite cho phép người quản lý xác định các vấn đề, thiết lập mục tiêu và đo lường thành công. Phần mềm này bao gồm Hệ thống quản lý người vận hành và đội xe InfoLink cùng với Hệ thống quản lý bảo trì đội xe FleetSTATS và hỗ trợ việc ra quyết định tốt hơn cũng như cải thiện kết quả lợi nhuận thông qua một cách tiếp cận có kỷ luật để thu thập và trình bày dữ liệu cho các kết quả định hướng hành động.

Hệ thống quản lý người vận hành và đội xe Crown InfoLink

Quản lý người vận hành và đội xe 

Tận dụng xung nhịp của kho hàng và để dữ liệu hoạt động đưa ra các quyết định tốt hơn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Quản lý bảo trì đội xe

Theo dõi tổng chi phí bảo trì của bạn để kiểm soát các quy trình tốt hơn và tận dụng thông tin chính xác về toàn bộ hoạt động.

Crown FleetSTATS

Tìm hiểu cách các giải pháp Quản lý đội xe của chúng tôi có thể cải thiện hoạt động của bạn.