Quản lý đội xe

Thông tin truyền cảm hứng cho hành động 

Vượt ra ngoài phạm vi xe nâng, Crown còn giúp khách hàng thu thập, đo lường, đo điểm chuẩn, phân tích và ra hành động dựa trên dữ liệu liên quan tới xe nâng, người vận hành, dịch vụ, ứng dụng và đội xe của họ.

InfoLink Forklift Fleet and Operator Management

Quản lý người vận hành và đội xe

Nắm rõ tình hình kho hàng và sử dụng dữ liệu vận hành để đưa ra các quyết định tốt hơn, giúp bạn cải thiện năng suất và sự an toàn đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Fleet Stats Fleet Maintenence Management

Quản lý bảo dưỡng đội xe

Theo dõi chính xác và hiệu quả toàn bộ lịch sử và chi phí bảo dưỡng trong doanh nghiệp để kiểm soát quy trình tốt hơn, nâng cao khả năng lập kế hoạch tài sản và cải thiện tình trạng của đội xe.

Tìm hiểu cách các giải pháp Quản lý đội xe của chúng tôi có thể cải thiện hoạt động của bạn.