DHL

Hệ thống FleetSTATS của Crown giúp DHL lập kế hoạch cho tương lai

Ứng dụng

DHL là một trong những công ty dịch vụ hậu cần chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, cung cấp giải pháp tại hơn 220 quốc gia. Tại Hoa Kỳ, DHL có bốn đơn vị kinh doanh là Supply Chain, DHL Express, DHL Global Forwarding và E-Commerce. Trong đơn vị kinh doanh Supply Chain, công ty vận hành một đội xe gồm hơn 7.000 xe nâng trên nhiều địa điểm, ghi lại chi phí vận hành của đội xe tại hơn 500 trung tâm tính phí. 

“Thay vì phải lo giải quyết các vấn đề và rắc rối với hóa đơn, giờ đây tôi có thể xem dữ liệu cụ thể và làm việc với người quản lý đội xe, các GM và Người quản lý Ops của chúng tôi để lên kế hoạch tốt hơn cho tương lai.”

 

David Andres

Người quản lý danh mục tìm nguồn cung ứng khu vực – DHL

Westerville, OH

DHL Regional Sourcing Category Manager