FleetSTATS

Theo dõi chi phí cho các khoản tiết kiệm thực tế

Hệ thống quản lý bảo trì đội xe FleetSTATS cung cấp một cách thức đơn giản và hiệu quả để nắm bắt và phân tích tổng chi phí bảo trì cho từng xe nâng và toàn bộ đội xe trên một hoặc nhiều địa điểm.

Thu thập dữ liệu nhất quán

FleetSTATS là một hệ thống quản lý thứ tự công việc không cần giấy tờ, dễ sử dụng, cung cấp một cách thức theo dõi hồ sơ bảo trì điện tử không lỗi.

Gia tăng tầm nhìn tới các chi tiết linh kiện và chi phí dịch vụ trong khi chủ động lập kế hoạch thải bỏ hoặc thay thế thiết bị.

Dễ dàng sử dụng

Không cần giấy tờ

Không lỗi

Người quản lý kho có thể quan sát người vận hành xe nâng

Kiểm soát quy trình để giảm thiểu chi phí

Bằng cách chọn lựa các chương trình bảo trì phù hợp cho đội xe của bạn đồng thời sử dụng nguồn lao động và phụ tùng chất lượng, FleetSTATS mở ra một lối đi giúp bạn gia tăng hiệu quả và giảm thiểu chi phí.

Tận dụng các cơ hội liên tục

Với thông tin được cung cấp bởi FleetSTATS, bạn có thể theo dõi các tài sản sở hữu, việc cho thuê và việc thay thế vòng đời xe để đạt được những cải tiến liên tục trên toàn bộ đội xe của mình.

FleetStats nhận định các cơ hội

Tìm hiểu cách FleetSTATS có thể cải thiện hoạt động của bạn.